aktualności „zwykłe”

Ankiety oceniające zajęcia dydaktyczne na WFiIS

Zgodnie z organizacją roku akademickiego, studencka ocena zajęć dokonywana jest 2 razy w roku pod koniec każdego z semestrów za pomocą systemu  USOSweb. Wypełnienie ankiety jest anonimowe poprzez system USOSweb. Każdy student wypełnia Ankietę tylko raz, korzystając z indywidualnego hasła dostępu i nie może później dokonać w niej zmian, ani jej usunąć.

Ankieta otwiera Dziekanowi i Komisjom Dydaktycznym możliwość wpływania na jakość kształcenia poprzez wyeliminowanie ewentualnych wad i nieprawidłowości. Dlatego Dziekani proszą o poważne podejście do w/w Ankiety i jej rzetelne wypełnienie.

Ocena dotyczy zajęć prowadzonych w semestrze letnim 2020/21

Wypełnianie Ankiet w terminie: 14.06 – 20.06.2021

Stypendium Naukowe Klastra ICT przyznane

Klaster ICT co roku funduje jednorazowe stypendia dla szczególnie uzdolnionych studentów w wysokości 5000 zł. W tym roku studenci Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, mogli aplikować o jedno takie stypendium.

Miło jest nam poinformować, iż decyzją Komisji Stypendialnej laureatem tegorocznej edycji jednorazowego stypendium jest Pan Piotr Kosek – student informatyki stosowanej drugiego stopnia.

Komisja WFiIS oceniała w szczególności:

  • dorobek naukowy (referaty i publikacje),
  • zaangażowanie studentów w inicjatywy na Uczelni,
  • udział w szkoleniach,
  • działalność w kołach naukowych.

 

Regulamin przyznawania Jednorazowego Stypendium Naukowego Klastra ICT dla szczególnie uzdolnionych studentów WFiIS UŁ

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik 4 do Regulaminu

Załącznik nr 5 do Regulaminu

 

Symbol Synergii Nauki i Biznesu – nominacja


Z przyjemnością informujemy, iż Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ został nominowany do tytułu Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2021 za całokształt swojej działalności.

Program Symbol to ogólnopolski medialny program promocyjny, który od 11 lat prowadzi redakcja „Monitora Rynkowego”, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Dziennikiem Gazetą Prawną”, „Monitorem Biznesu” oraz „Rzeczpospolitą”.

Przyznawane Symbole stanowią wyraz docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć.

 

„Fizyka to przyszłość!” – Link do artykułu

Letnia sesja egzaminacyjna 2020/21 w formie zdalnej

Zgodnie z treścią Komunikatu Rektora UŁ, letnia sesja egzaminacyjna zostanie zorganizowania w formie zdalnej. Wyjątkami mogą być egzaminy sprawdzające umiejętności praktyczne. Egzaminy dyplomowe będą mogły być przeprowadzane stacjonarnie jedynie za zgodą studenta i w uzasadnionych przypadkach, gdy forma zdalna nie jest możliwa.

Komunikat Rektora UŁ z dnia 17.05.2021 r.

Trzymamy kciuki za naszych Studentów! Powodzenia!