aktualności „zwykłe”

Zajęcia praktyczne na kierunku FIZYKA

Drodzy Studenci,
 • Od 19. kwietnia br. wznawiamy zajęcia praktyczne (pracownia fizyczna/specjalistyczna). Pamiętajcie, aby przychodząc na Wydział zachowywać dystans społeczny oraz zasłaniać nos i usta.

Citizen Games 2021

                                                                           

W dniach 15-20.03.2021 realizowana była mobilność związana z projektem Erasmus+ Citizen Games (JEU). Odbywała się ona w przestrzeni wirtualnej przy użyciu m.in. Mozilla Hubs.

W projekcie wzięło udział 42 studentów, w tym 12 studentów informatyki z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. Ponadto uczestniczyło w nim 12 studentów z Portugalii (ISPGaya Vilanova Gaya, 6 studentów z Niemiec (Nordhausen University of Applied Sciences) oraz 12 z Irlandii (Dundalk Institute of Technology DkIT).

Nasi studenci informatyki w dużej mierze przyczynili się do powstania ośmiu projektów poważnych gier odnoszących się do trzech tematów: zanieczyszczenie środowiska, przemoc w sieci oraz prawa i obowiązki obywateli.

Jeden z projektów pt. „Shielderers” odnoszący się do przemocy w sieci zostanie zaimplementowany w grze, która powstanie w przeciągu 2-3 miesięcy dla uczniów w wieku 12-15 lat i ich nauczycieli z siedmiu krajów EU (Belgia, Francja, Holandia, Irlandia, Niemcy, Polska i Portugalia). Gra posłuży nauczycielom do zainicjowania dyskusji na lekcji na temat przemocy w sieci. Szacuje się, iż  grupa odbiorców ze szkół będzie liczyła co najmniej kilkaset osób.

Więcej informacji: na stronie projektu.

Projekt „JEU: Jouons Ensemble pour l’Union Européenne/ JEU: Grajmy wspólnie dla Unii Europejskiej”  jest sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+,
nr grantu 2019-1-FR01-KA201-062510.

Zajęcia praktyczne Fujitsu

Od wielu lat nasz Wydział włącza pracodawców w program kształcenia studentów. W ramach współpracy firmy wchodzące w skład wydziałowej Rady Biznesu mają możliwość prowadzenia zajęć opcjonalnych dla studentów. W semestrze zimowym zajęcia pt. „Sztuczna inteligencja w muzyce” prowadziła firma ABB.

W ramach zajęć studenci realizowali projekty grupowe. Najwyżej został oceniony projekt zrealizowany przez studentów: Mateusza Borowca, Miłosza Kołodziejskiego i Wiktora Jakóbczyka. Cała trójka odbędzie staż w firmie ABB. W semestrze letnim, podobnie jak w poprzednim roku akademickim, zajęcia będzie prowadziła firma

Fujitsu Poland.
Zachęcamy do objerzenia krótkiego materiału video z podsumowania zajęć, które odbyły się rok temu.

mLegitymacja na UniLodz

Do tej pory na każdej uczelni wyższej obowiązującą formą legitymacji były plastikowe blankiety ELS. W tym roku na Uniwersytecie Łódzkim wdrażamy nową możliwość, dzięki której studenci będą mogli przechowywać swoje dokumenty na smartfonach. Wszystko za sprawą mLegitymacji.

MLegitymacja jest to elektroniczna wersja tradycyjnego, plastikowego dokumentu ELS, jaki do tej pory obowiązywał na uczelni. Posiada ona taką samą moc prawną, jak jej fizyczny odpowiednik. Oznacza to, że posługując się nią można potwierdzić swój status studenta, a także skorzystać z wszelkich ustawowych ulg, zniżek i zwolnień przysługujących osobom, które są na studiach.

Instalacja odbywa się za sprawą aplikacji Mobilny USOS, dostępnej na urządzenia z systemem iOS oraz Android.

Standardowo ważność mLegitymacji powiązana jest bezpośrednio z ważnością dokumentu w wersji plastikowej. Jednak, aby wyeliminować koniczność zgłaszania się studentów po przedłużenie do dziekanatu, zbiorczo przedłużyliśmy ważność legitymacji w systemie USOS dla wszystkich aktywnych studentów.

Możliwość zamówienia mLegitymacji przysługuje każdemu, kto:

· posiada status studenta UniLodz i numer albumu,
· dysponuje ważną legitymację studencką ELS,
· ma numer PESEL,
· ma aktualne dane w bazie USOS.

Aktywacja mLegitymacji jest dobrowolna i można jej dokonać samodzielnie. Jej instalacja na urządzeniu mobilnym oznacza, że nie trzeba mieć przy sobie jej plastikowego odpowiednika w takich momentach, jak np. kontrola biletów w MPK.

Posiadanie mLegitymacji nie zwalnia jednak z obowiązku dysponowania tradycyjnym, plastikowym dokumentem ELS. Zarówno elektroniczna, jak i fizyczna wersja legitymacji będą jednakowo honorowane w momencie ich okazywania.

Nowoczesna pracownia „dużych mocy obliczeniowych”

Na  naszym Wydziale otworzona została specjalistyczna Pracownia Komputerowa „dużych mocy obliczeniowych” . W ramach Zespołu Pracowni Informatycznych dostępny jest zestaw 10. komputerów AMD typu Ryzen 9 3900X, wyposażonych w możliwość szybkich obliczeń z wykorzystaniem wielordzeniowych procesorów obliczeniowych Nvidia w technologii CUDA. Moc obliczeniowa tej Pracowni będzie wystarczająca do poprowadzenia zarówno prac dyplomowych, głównie magisterskich, jak i prac naukowych poświęconych zagadnieniom podstawowym oraz zastosowaniom informatyki (sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, obliczenia kwantowe).

Pierwsze tematy prac magisterskich zredagowane przez promotorów z wykorzystaniem tych technologii są już po zatwierdzeniu przez Radę Wydziału FiIS.

 – Z Pracownią związane są duże nadzieje grona pracowników Wydziału liczących na poszerzenie swojej tematyki badawczej wobec dużych możliwości, jakich dostarczają komputery Ryzen przy zdalnym wykorzystaniu procesorów graficznych do wymagających dużych mocy obliczeń naukowych i skomplikowanych symulacji – komentuje dr hab. Grzegorz Wiatrowski, prof. UŁ,  Kierownik Zespołu Pracowni Komputerowych.

– Używanie kart graficznych wydaje się najbardziej przyszłościową z technik umożliwiających prowadzenie obliczeń wielkoskalowych. Najbardziej popularne laptopy mają teraz procesory o mocy ok. 8 FLOPS (floating point operations per second / operacje zmiennoprzecinkowe na sekundę). Tymczasem moc obliczeniowa kart graficznych zamontowanych w komputerach znajdujących się w Pracowni może sięgać nawet 28 Tera FLOPS! To absolutna czołówka światowa, jeśli chodzi o tego rodzaju sprzęt – wyjaśnia dr hab. Tomasz Gwizdałła, prof. UŁ, Kierownik Katedry Systemów Inteligentnych.

Oczywiście, wykorzystanie nowych urządzeń wymaga odejścia od klasycznego, liniowego schematu programowania. Możliwość zidentyfikowania procesów, które mogą być analizowane równolegle daje jednak gigantyczną przewagę i korzyści przejawiające się w wyraźnie krótszym czasie obliczeń. Warto też zauważyć, że wiele popularnych bibliotek, związanych na przykład z metodami sztucznej inteligencji, jest już przygotowanych do pracy w środowisku procesorów graficznych (GPU).

Materiał źródłowy:
dr hab. Tomasz Gwizdałła, prof. UŁ, Katedra Systemów Inteligentnych WFiIS
dr hab. Grzegorz Wiatrowski, prof. UŁ, Zespół Pracowni Komputerowych WFiIS

 

Oferty pracy i staży w branży IT

Naukowcy z WFiIS wśród najlepszych badaczy świata

Dwóch naukowców z naszego Wydziału znalazło się w rankingu z najwyższym wskaźnikiem cytowalności publikacji, które zostały opublikowane w 2019 r. Lista badaczy została opracowana przez Uniwersytet Stanforda, SciTech Strategies oraz Elsevier. W zestawieniu uwzględniono pracowników naukowych z całego świata.

W rankingu znaleźli się:

 • prof. dr hab. Włodzimierz Bednarek (Katedra Astrofizyki WFiIS)
 • dr hab. Zbigniew Szadkowski, prof. UŁ (Katedra Systemów Inteligentnych WFiIS)

Prof. dr hab. Włodzimierz Bednarek – astrofizyk, specjalność – Astrofizyka Wysokich Energii. Interesuje się głównie zjawiskami wysokich energii zachodzącymi we wszechświecie. Prowadzi badania teoretyczne emisji promieniowania gamma i neutrin ze źródeł kosmicznych. Ich głównym celem jest zrozumienie procesów przyspieszania cząstek i procesów produkcji promieniowania w strugach plazmy wyrzucanych z masywnych czarnych dziur w
centrach aktywnych galaktyk, w masywnych gromadach gwiazdowych, pozostałościach po supernowych zawierających pulsary i w układach gwiazdowych z obiektem zwartym (biały karzeł, gwiazda neutronowa, czy czarna dziura). W okresie ostatnich ~15 lat jest aktywnym członkiem międzynarodowej współpracy MAGIC, która zbudowała i prowadzi obserwacje systemem 2 dużych teleskopów czerenkowskich
na Wyspach Kanaryjskich. Pełnił rolę „Principal investigator” w kilku programach obserwacyjnych tymi teleskopami (następnie autor do korespondencji w artykułach naukowych współpracy), był przewodniczącym Komitetu Alokacji Czasu współpracy MAGIC (TAC)i wieloletnim członkiem TAC i Komitetu Kluczowych Programów Obserwacyjnych MAGIC. W ostatnich ~25 latach (z przerwami kilku-miesięcznymi) był kierownikiem grantów własnych finansowanych przez KBN i NCN. Jego obecna działalność naukowa koncentruje się na modelowaniu procesów wysokich energii w źródłach niejednorodnych, wykazujących szybką zmienność w czasie. Jest współ-autorem 284 artykułów w czasopismach międzynarodowych w tym ~90 jedno-autorskich lub w małych współpracach. Prace te uzyskały łącznie ~1290 cytowań, po unormowaniu do ilości autorów prac.

 

dr hab. Zbigniew Szadkowski, prof. UŁ – obronił pracę doktorską w UŁ w 1987 r. z dziedziny fizyki teoretycznej: „Mieszanie kwarków w symetriach chiralnych SU(4)xSU(4) i SU(6)xSU(6). W 2007 obronił pracę habilitacyjną z dziedziny fizyki doświadczalnej „Triggers in the Pierre Auger Observatory”. Od 1998 r. pracuje w Obserwatorium Pierre Auger. Jego główny wkład to:
– trigger drugiego poziomu w detektorze fluorescencyjnym Obserwatorium Pierre Auger (algorytm implementowany w układy FPGA pracuje już prawie 20 lat we wszystkich 24 teleskopach fluorescencyjnych),
– trigger pierwszego poziomu w detektorze powierzchniowym Obserwatorium Pierre Auger (algorytm i elektronika zaprojektowana przez prof. Szadkowskiego pracują we wszystkich  1660 detektorach powierzchniowych Obserwatorium Pierre Auger),
– algorytmy tłumienia zakłóceń interferencyjnych w detektorach radiowych Obserwatorium Pierre Auger (Auger Engineering Radio Array) oparte o liniową predykcję sygnału i implementowane w filtry FIR, oparte o algorytm LMS,
– triggery dla detektora powierzchniowego dedykowane detekcji neutrin oparte o dyskretną transformatę cosinusową, sztuczne sieci neuronowe, czy transformatę falkową  implementowane w FPGA i pracujące w czasie rzeczywistym. W latach 1999-2002 pracował w Michigan Technological University (USA), w latach 2002-2003 w College de France (Paryż), a w latach 2003-2006 w Bergische Universitat Wuppertal (Niemcy). Obecnie pracuje nad zaawansowanymi algorytmami matematycznymi, które wspomagałyby triggery implementowane w strukturach FPGA.

Listy rankingowe dostępne TUTAJ

MS Teams – dedykowane tła

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną zajęcia odbywają się zdalnie. Uniwersytet Łódzki przygotował dla Państwa dedykowane tła, z których można korzystać podczas wideo rozmów w aplikacji Ms Teams. Ułatwią one organizację pracy w trybie zdalnym – tła są ujednolicone i wyglądają estetycznie. Zachęcamy do korzystania!

Pokoje Teams UŁ (kliknij i pobierz)

Krótka instrukcja korzystania:

Zmienianie tła spotkania aplikacji Teams:

 • Jeśli chcesz zmienić zawartość wyświetlaną w klipie wideo, możesz rozmyć tło lub całkowicie zastąpić obraz, który chcesz dodać.
 • Uwaga: Rozmycie lub zastąpienie tła może nie powodować widoczności poufnych informacji od innych uczestników spotkania.

Zmienianie tła przed rozpoczęciem spotkania

 • Podczas konfigurowania wideo i dźwięku przed dołączeniem do spotkania wybierz pozycję efekty tła  Ustawienia tła . Po prostu z prawej strony przełącznika mikrofonu. Opcje tła zostaną wyświetlone po prawej stronie.
 • Wybierz pozycję Rozmycie , aby rozmycie tło. Twój obraz będzie widoczny dobrze i wyraźnie, a wszystkie detale w tle zostaną subtelnie ukryte.
 • Możesz również zastąpić swoje tło jednym z podanych obrazów lub jednym z własnych potrzeb. Aby użyć własnego obrazu, wybierz pozycję Dodaj nowy , a następnie wybierz jeden z nich, aby przekazać go z komputera. Upewnij się, że to jest. JPG,. PNG lub. Plik BMP.
 • Nowe tło będzie zachowane we wszystkich spotkaniach i rozmowach, dopóki nie zostanie ponownie zmieniona.

Uwaga: Jeśli nie widzisz tej opcji w menu, funkcja może nie być jeszcze dostępna na urządzeniu.

Zmienianie tła podczas spotkania

 • Aby zmienić tło po dołączeniu do spotkania, przejdź do kontrolek spotkania i wybierz pozycję więcej akcji  Przycisk Więcej opcji > Pokaż efekty tła.
 • Wybierz pozycję Rozmycie , aby rozmycie tło, lub wybierz spośród dostępnych obrazów, aby je zamienić. Aby przekazać własny obraz, wybierz pozycję Dodaj nowy i wybierz pozycję a. JPG,. PNG lub. Plik BMP z komputera.
 • Możesz wyświetlić podgląd wybranego tła, aby sprawdzić, jak wygląda przed zastosowaniem.

 Uwagi:

 • Obecnie użytkownicy systemu Linux nie mogą korzystać z tej funkcji.

Efekty tła nie będą dostępne dla Ciebie, jeśli korzystasz z aplikacji Teams w zoptymalizowanej infrastrukturze wirtualnych (VDI, Virtual Desktop Infrastructure).