aktualności „podpięte”

Kalendarz letniej sesji egzaminacyjnej 2020/21

 • Od 21 czerwca do 4 lipca 2021 trwa letnia sesja egzaminacyjna.
 • Od 5 lipca do 30 września 2021 r. – przerwa przeznaczona na wakacje letnie, obozy
  naukowe, praktyki itp.

Kalendarz letniej sesji egzaminacyjnej 2020/21

Program Stypendialny Fundacji LOTTO

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej zaprasza do udziału w „Jubileuszowym programie stypendialnym 65 na 65”.

Program skierowany jest do studentów studiujących na kierunkach ścisłych, technicznych lub technologiczno-informatycznych. Kandydaci powinni również posiadać motywację do mierzenia się z nowymi wyzwaniami i rozległą wiedzę w swojej dziedzinie studiów oraz dobre wyniki w nauce.

W programie 65-ciu studentów, którzy wyróżniają się wiedzą oraz zaangażowaniem w projekty naukowe otrzyma roczne stypendium wynoszące 18 000 zł brutto wypłacane miesięcznie w kwocie 1 500 zł brutto w okresie od października 2021 r. do września 2022 r.

Dodatkowo stypendyści będą mogli ubiegać się o jeden z 10 płatnych staży w Totalizatorze Sportowym!

O stypendium mogą ubiegać się pełnoletni i aktywni studenci, którzy są studentami:

 • trzeciego bądź czwartego semestru studiów I stopnia, lub
 • pierwszego lub drugiego semestru studiów II lub III stopnia, lub
 • 2, 3, bądź 4 roku studiów jednolitych,

oraz spełniają poniższe kryteria:

 1. posiadają obywatelstwo Polskie lub są obywatelami innego państwa i posiadają Kartę Polaka, a w okresie trwania Programu Stypendialnego czynnie studiują na uczelni wyższej;
 2. studiują na uczelni publicznej lub niepublicznej na kierunkach ścisłych, technicznych, technologiczno-informatycznych np. informatyka, programowanie, zarządzanie bazami danych, grafika gier komputerowych, cyberbezpieczeństwo, matematyka, ekonometria, automatyka, robotyka, mechatronika, systemy sztucznej inteligencji (SI) lub kierunkach pokrewnych;
 3. mają nie więcej niż 26 lat (są urodzeni po 31.12.1994 r.);
 4. osiągają dobre wyniki w nauce, posiadają średnią ocen ze studiów nie niższą niż 4,0 (w przypadku studentów będących na I stopniu studiów lub na studiach jednolitych liczona będzie średnia ocen z poprzedniego roku, a w przypadku studentów studiów II lub III stopnia liczona będzie średnia ocena ze studiów poprzedniego stopnia);
 5. aktualnie nie pobierają stypendium pochodzącego od innego podmiotu (z wyłączeniem stypendiów: socjalnych, naukowych, pochodzących od instytucji publicznych np. Prezydenta Miasta, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Związków Sportowych itp.).

Atutem przy rekrutacji będzie posiadanie osiągnięć w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów, a także otwartość na realizację zadań wymagających współpracy zespołowej.

Aby wziąć udział w programie należy złożyć wniosek w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.fundacjalotto.pl/65.  Wnioski o przyznanie stypendium można składać do 30 czerwca 2021 r.

„Jubileuszowy Program Stypendialny 65 na 65” został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Szczegółowe informacje o „Jubileuszowym programie stypendialnym 65 na 65”oraz regulamin programu są dostępne na stronie www.fundacjalotto.pl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Joanną Makarewicz
e-mail: jmakarewicz@fundacjalotto.pl
tel.: 513 001 576.

Regulamin Programu Stypendialnego 65 na 65

Zachęcamy do składania wniosków!

Sztuczna Inteligencja w muzyce

Od wielu lat Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ włącza pracodawców w program kształcenia studentów. W ramach współpracy firmy wchodzące w skład wydziałowej Rady Biznesu mają możliwość prowadzenia zajęć opcjonalnych dla studentów. W semestrze zimowym 2020/21 zajęcia pt. „Sztuczna inteligencja w muzyce” prowadziła firma ABB. W ramach zajęć studenci realizowali projekty grupowe. Zachęcamy do obejrzenia krótkiego podsumowania.

W trosce o Wasze bezpieczeństwo… #update

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce przypominamy o zmienionym sposobie prowadzenia działalności dydaktycznej na Wydziale:

👉 Wszystkie zajęcia na kierunku informatyka odbywają się zdalnie.

👉 Na kierunku fizyka, od 19 kwietnia br. zostają WZNOWIONE zajęcia prowadzone w siedzibie Wydziału, czyli pracownie (Pierwsza, Druga, Specjalistyczne).

👉 Plany zajęć mogą ulegać niewielkim zmianom, musicie śledzić na bieżąco komunikaty na stronie wydziałowej  

👉 Zgodnie z rekomendacjami Rektora UŁ, narzędziem, służącym do prowadzenia zajęć w formie zdalnej jest MS Teams.

👉 Pracownicy Wydziału mogą przychodzić do budynku, zarówno w celu pracy naukowej, jak i realizowania zajęć zdalnie przy zachowaniu środków ostrożności (z zachowaniem dystansu społecznego, dezynfekcji rąk oraz zakrywaniu ust i nosa).

👉 Pamiętajcie o NOWEJ poczcie studenckiej. Wszystkie maile kierowane będą TYLKO na nową pocztę mailową‼️