aktualności „podpięte”

Stypendium Naukowe Klastra ICT przyznane

Klaster ICT co roku funduje jednorazowe stypendia dla szczególnie uzdolnionych studentów w wysokości 5000 zł. W tym roku studenci Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, mogli aplikować o jedno takie stypendium.

Miło jest nam poinformować, iż decyzją Komisji Stypendialnej laureatem tegorocznej edycji jednorazowego stypendium jest Pan Piotr Kosek – student informatyki stosowanej drugiego stopnia.

Komisja WFiIS oceniała w szczególności:

  • dorobek naukowy (referaty i publikacje),
  • zaangażowanie studentów w inicjatywy na Uczelni,
  • udział w szkoleniach,
  • działalność w kołach naukowych.

 

Regulamin przyznawania Jednorazowego Stypendium Naukowego Klastra ICT dla szczególnie uzdolnionych studentów WFiIS UŁ

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik 4 do Regulaminu

Załącznik nr 5 do Regulaminu

 

Sztuczna Inteligencja w muzyce

Od wielu lat Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ włącza pracodawców w program kształcenia studentów. W ramach współpracy firmy wchodzące w skład wydziałowej Rady Biznesu mają możliwość prowadzenia zajęć opcjonalnych dla studentów. W semestrze zimowym 2020/21 zajęcia pt. „Sztuczna inteligencja w muzyce” prowadziła firma ABB. W ramach zajęć studenci realizowali projekty grupowe. Zachęcamy do obejrzenia krótkiego podsumowania.

Symbol Synergii Nauki i Biznesu – nominacja


Z przyjemnością informujemy, iż Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ został nominowany do tytułu Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2021 za całokształt swojej działalności.

Program Symbol to ogólnopolski medialny program promocyjny, który od 11 lat prowadzi redakcja „Monitora Rynkowego”, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Dziennikiem Gazetą Prawną”, „Monitorem Biznesu” oraz „Rzeczpospolitą”.

Przyznawane Symbole stanowią wyraz docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć.

 

„Fizyka to przyszłość!” – Link do artykułu

Letnia sesja egzaminacyjna 2020/21 w formie zdalnej

Zgodnie z treścią Komunikatu Rektora UŁ, letnia sesja egzaminacyjna zostanie zorganizowania w formie zdalnej. Wyjątkami mogą być egzaminy sprawdzające umiejętności praktyczne. Egzaminy dyplomowe będą mogły być przeprowadzane stacjonarnie jedynie za zgodą studenta i w uzasadnionych przypadkach, gdy forma zdalna nie jest możliwa.

Komunikat Rektora UŁ z dnia 17.05.2021 r.

Trzymamy kciuki za naszych Studentów! Powodzenia!

W trosce o Wasze bezpieczeństwo… #update

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce przypominamy o zmienionym sposobie prowadzenia działalności dydaktycznej na Wydziale:

👉 Wszystkie zajęcia na kierunku informatyka odbywają się zdalnie.

👉 Na kierunku fizyka, od 19 kwietnia br. zostają WZNOWIONE zajęcia prowadzone w siedzibie Wydziału, czyli pracownie (Pierwsza, Druga, Specjalistyczne).

👉 Plany zajęć mogą ulegać niewielkim zmianom, musicie śledzić na bieżąco komunikaty na stronie wydziałowej  

👉 Zgodnie z rekomendacjami Rektora UŁ, narzędziem, służącym do prowadzenia zajęć w formie zdalnej jest MS Teams.

👉 Pracownicy Wydziału mogą przychodzić do budynku, zarówno w celu pracy naukowej, jak i realizowania zajęć zdalnie przy zachowaniu środków ostrożności (z zachowaniem dystansu społecznego, dezynfekcji rąk oraz zakrywaniu ust i nosa).

👉 Pamiętajcie o NOWEJ poczcie studenckiej. Wszystkie maile kierowane będą TYLKO na nową pocztę mailową‼️