Zakład Systemów Mobilnych i Inżynierii Oprogramowania

Vorobel Roman, prof. dr hab. inż.

Stawska Zofia, dr inż.

Pytel Krzysztof, dr inż.

Milczarski Piotr, dr

Maślanka Paweł, prof. dr hab.

Jóźwik Adam, prof. dr hab. inż.

Hłobaż Artur, dr inż.

Bednarek Stanisław, dr hab., prof. UŁ