Blisko 8 mln złotych otrzymał BIOSTRATEG realizowany na WFiIS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło III konkurs na projekty
w ramach programu strategicznego „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG.

Duży sukces odniósł innowacyjny projekt CFOODOpracowanie innowacyjnej metody obliczania śladu węglowego dla podstawowego koszyka produktów żywnościowych” dotyczący wyznaczania śladu węglowego. Został on zgłoszony przez Konsorcjum  w składzie: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego (lider), Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, Politechnika Poznańska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych oraz  UNIFREEZE Sp. z o.o.

Podstawowym zadaniem naukowców z Katedry Informatyki, Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego będzie opracowanie i oprogramowanie systemu ekspertowego do wyznaczania śladu węglowego dla produktów przemysłu
przetwórczo-spożywczego.

Projekt ten otrzymał dofinansowanie w wysokości blisko 8 mln zł.