Badania struktury elektronowej grafenu w dwuwymiarowych układach hybrydowych z dichalkogenkami metali przejściowych w skali nanometrowej

Tytuł projektu: Badania struktury elektronowej grafenu w dwuwymiarowych układach hybrydowych z dichalkogenkami metali przejściowych w skali nanometrowej

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Andrzej Klusek

Numer projektu: 2015/19/B/ST3/03142

Czas realizacji projektu: 2016-11-21 – 2019-11-20

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: OPUS; edycja 10

Środki finansowe: 865840 PLN