Badania nuklidów z wykorzystaniem wiązek radioaktywnych w laboratorium CERN-ISOLDE

Tytuł projektu: Badania nuklidów z wykorzystaniem wiązek radioaktywnych w laboratorium CERN-ISOLDE

Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Lesław Pfützner

Numer projektu: 2015/18/M/ST2/00523

Czas realizacji projektu: 2016-06-09 – 2020-06-08

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: HARMONIA; edycja 7

Środki finansowe: 1497858 PLN