Wprowadzone przez admax

Przepływy akrecyjne wokół czarnych dziur jako źródła astrocząstek

Tytuł projektu: Przepływy akrecyjne wokół czarnych dziur jako źródła astrocząstek Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Maciołek-Niedźwiecki Numer projektu: 2016/21/B/ST9/02388 Czas realizacji projektu: 2017-01-19 – 2020-01-18 Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki Nazwa programu: OPUS; edycja 11 Środki finansowe: 229600 PLN

„Nowa geometria dynamiki kwantowej” („New Geometry of Quantum Dynamics”)

Projekt: „Nowa geometria dynamiki kwantowej”  („New Geometry of Quantum Dynamics”, akronim QUANTUM DYNAMICS) w ramach programu HORYZONT 2020 (RISE), H2020-MSCA-RISE-2015-691246-QUANTUM DYNAMICS Czas trwania projektu: 01.01.2016-31.12.2019 środki finansowe unijne ogółem: 288 000 EUR środki finansowe unijne przyznane UŁ: 22 500 EUR środki finansowe MNiSzW przyznane UŁ w ramach umowy o wykonanie projektu międzynarodowego współfinansowanego nr W30/H2020/2016: 90 877 PLN […]

Konstrukcje mechanizmów przyśpieszania cząstek w źródłach kosmicznych poprzez modelowanie procesów wysokich energii w kontekście najnowszych obserwacji satelitarnych i Czerenkowskich

Tytuł projektu: Konstrukcje mechanizmów przyśpieszania cząstek w źródłach kosmicznych poprzez modelowanie procesów wysokich energii w kontekście najnowszych obserwacji satelitarnych i Czerenkowskich Kierownik projektu: prof. dr hab. Włodzimierz Adam Bednarek Numer projektu: 2014/15/B/ST9/04043 Czas realizacji projektu: 2015-07-24 – 2018-12-23 Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki Nazwa programu: OPUS; edycja 8 Środki finansowe: 449520 […]

Nielokalność relatywistycznej teorii kwantowej: analiza korelacji Einsteina-Podolskiego-Rosena w relatywistycznych układach kwantowych i badanie nielokalnych aspektów ich dynamiki

Tytuł projektu: Nielokalność relatywistycznej teorii kwantowej: analiza korelacji Einsteina-Podolskiego-Rosena w relatywistycznych układach kwantowych i badanie nielokalnych aspektów ich dynamiki Kierownik projektu: prof. dr hab. Jakub Rembieliński Numer projektu: 2014/15/B/ST2/00117 Czas realizacji projektu: 2015-07-22 – 2018-07-21 Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki Nazwa programu: OPUS; edycja 8 Środki finansowe: 473591 PLN

Badania promieni kosmicznych skrajnie wysokich energii (E > 10^19 eV), modernizacja detektorów powierzchniowych i radiowych w Obserwatorium Pierre Auger.

Tytuł projektu: Badania promieni kosmicznych skrajnie wysokich energii (E > 10^19 eV), modernizacja detektorów powierzchniowych i radiowych w Obserwatorium Pierre Auger. Kierownik projektu: dr hab. Zbigniew Szadkowski Numer projektu: 2013/08/M/ST9/00322 Czas realizacji projektu: 2013-09-13 – 2017-09-12 Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki Nazwa programu: HARMONIA; edycja 4 Środki finansowe: 797810 PLN

Precyzyjne pomiary neutronowych przekrojów czynnych przy urządzeniu n_TOF w CERN.

Tytuł projektu: Precyzyjne pomiary neutronowych przekrojów czynnych przy urządzeniu n_TOF w CERN. Kierownik projektu: prof. dr hab. Józef Andrzejewski Numer projektu: 2012/04M/ST2/00700 Czas realizacji projektu: 2012-09-11 – 2016-12-10 Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki Nazwa programu: HARMONIA; edycja 2 Środki finansowe: 386781 PLN