Astrofizyka bardzo wysokich energii z wykorzystaniem obserwatoriów H.E.S.S. i MAGIC

Tytuł projektu: Astrofizyka bardzo wysokich energii z wykorzystaniem obserwatoriów H.E.S.S. i MAGIC

Kierownik projektu: prof. dr hab. Włodzimierz Adam Bednarek

Numer projektu: UMO-2016/22/M/ST9/00382

Czas realizacji projektu: 2017-05-12 – 2020-05-11

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: HARMONIA; edycja 8

Środki finansowe: 163488 PLN