MS Teams – dedykowane tła

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną zajęcia odbywają się zdalnie. Uniwersytet Łódzki przygotował dla Państwa dedykowane tła, z których można korzystać podczas wideo rozmów w aplikacji Ms Teams. Ułatwią one organizację pracy w trybie zdalnym – tła są ujednolicone i wyglądają estetycznie. Zachęcamy do korzystania!

Pokoje Teams UŁ (kliknij i pobierz)

Krótka instrukcja korzystania:

Zmienianie tła spotkania aplikacji Teams:

  • Jeśli chcesz zmienić zawartość wyświetlaną w klipie wideo, możesz rozmyć tło lub całkowicie zastąpić obraz, który chcesz dodać.
  • Uwaga: Rozmycie lub zastąpienie tła może nie powodować widoczności poufnych informacji od innych uczestników spotkania.

Zmienianie tła przed rozpoczęciem spotkania

  • Podczas konfigurowania wideo i dźwięku przed dołączeniem do spotkania wybierz pozycję efekty tła  Ustawienia tła . Po prostu z prawej strony przełącznika mikrofonu. Opcje tła zostaną wyświetlone po prawej stronie.
  • Wybierz pozycję Rozmycie , aby rozmycie tło. Twój obraz będzie widoczny dobrze i wyraźnie, a wszystkie detale w tle zostaną subtelnie ukryte.
  • Możesz również zastąpić swoje tło jednym z podanych obrazów lub jednym z własnych potrzeb. Aby użyć własnego obrazu, wybierz pozycję Dodaj nowy , a następnie wybierz jeden z nich, aby przekazać go z komputera. Upewnij się, że to jest. JPG,. PNG lub. Plik BMP.
  • Nowe tło będzie zachowane we wszystkich spotkaniach i rozmowach, dopóki nie zostanie ponownie zmieniona.

Uwaga: Jeśli nie widzisz tej opcji w menu, funkcja może nie być jeszcze dostępna na urządzeniu.

Zmienianie tła podczas spotkania

  • Aby zmienić tło po dołączeniu do spotkania, przejdź do kontrolek spotkania i wybierz pozycję więcej akcji  Przycisk Więcej opcji > Pokaż efekty tła.
  • Wybierz pozycję Rozmycie , aby rozmycie tło, lub wybierz spośród dostępnych obrazów, aby je zamienić. Aby przekazać własny obraz, wybierz pozycję Dodaj nowy i wybierz pozycję a. JPG,. PNG lub. Plik BMP z komputera.
  • Możesz wyświetlić podgląd wybranego tła, aby sprawdzić, jak wygląda przed zastosowaniem.

 Uwagi:

  • Obecnie użytkownicy systemu Linux nie mogą korzystać z tej funkcji.

Efekty tła nie będą dostępne dla Ciebie, jeśli korzystasz z aplikacji Teams w zoptymalizowanej infrastrukturze wirtualnych (VDI, Virtual Desktop Infrastructure).