Absolwenci magisterskich studiów informatycznych, specjalność Superkomputery i symulacje, otrzymali medale Za Chlubne Studia.

Absolwenci magisterskich studiów informatycznych, specjalność Superkomputery i symulacje — mgr Michał Wiedeński i mgr Mateusz Kacprzak, otrzymali medale Za Chlubne Studia. (2016)