Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na tej stronie przedstawiamy dokumenty związane z postępowaniami habilitacyjnymi prowadzonymi na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

Rada jednostki organizacyjnej zamieszcza na stronie internetowej wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wraz z autoreferatem, informację o składzie komisji habilitacyjnej, harmonogram przebiegu postępowania oraz uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego, wraz z uzasadnieniem.

[USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (z późn. zm.), art. 18a, ust. 12]

Postępowania habilitacyjne prowadzone:

Dr Piotr Goldstein
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego (pdf)
Data wszczęcia postępowania: 16.10.2018
Autoreferat [wersja polska]
Autoreferat [English version]

Postępowania habilitacyjne zakończone:

Dr Adam Busiakiewicz
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego (pdf)
Data wszczęcia postępowania: 19.09.2018
Autoreferat [wersja polska]
Autoreferat [English version]
Harmonogram przebiegu postępowania
Uchwała Rady Wydziału

Dr Andrzej Śmiałkowski
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego (pdf)
Data wszczęcia postępowania: 17.05.2018
Autoreferat [wersja polska]
Autoreferat [English version]
Harmonogram przebiegu postępowania
Uchwała Rady Wydziału

Dr Katarzyna Bolonek-Lasoń
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Data wszczęcia postępowania: 28.08.2017
Autoreferat [wersja polska]
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania
Uchwała Rady Wydziału

Dr Jarosław Perkowski
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Data wszczęcia postępowania: 21.07.2017
Autoreferat [wersja polska]  [English version]
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania
Uchwała Rady Wydziału

Dr Witold Kozłowski
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Data wszczęcia postępowania: 10.03.2017
Autoreferat [wersja polska] 
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania
Uchwała Rady Wydziału

Dr Krzysztof Andrzejewski
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Data wszczęcia postępowania: 20.05.2016
Autoreferat [wersja polska] 
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania
Uchwała Rady Wydziału

Dr Kordian Smoliński
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Data wszczęcia postępowania: 5.09.2016
Autoreferat [wersja polska]
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania

Uchwała Rady Wydziału

Dr Julian Sitarek
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Data wszczęcia postępowania: 8.01.2016
Autoreferat [wersja polska]  [English version]
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania
Uchwała Rady Wydziału

Dr Paweł Kowalczyk
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Data wszczęcia postępowania: 8.01.2016
Autoreferat [wersja polska]  [English version]
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania
Uchwała Rady Wydziału

Dr Karol Szałowski
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Data wszczęcia postępowania: 24.03.2015
Autoreferat [wersja polska]  [English version]
Skład komisji habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania
Uchwała Rady Wydziału

Dr Joanna Gonera
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Data wszczęcia postępowania: 28.10.2014
Autoreferat [wersja polska]  [English version]
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania
Uchwała Rady Wydziału

Dr inż. Krzysztof Warda
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Data wszczęcia postępowania: 1.09.2014
Autoreferat [wersja polska]
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania
Uchwała Rady Wydziału

Dr Paweł Szałański
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Data wszczęcia postępowania: 19.08.2013
Autoreferat [wersja polska]  [English version]
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania
Uchwała Rady Wydziału

Dr Zbigniew Walczak
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Data wszczęcia postępowania: 18.06.2013
Autoreferat [wersja polska]  [English version]
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania
Uchwała Rady Wydziału

Dr Jaromir Tosiek
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [pdf – str. 1]  [pdf – str. 2]
Autoreferat [wersja polska]
  [English version]
Skład komisji habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania

Uchwała Rady Wydziału