USTAWA z dnia 3 lipca 2018 r. — Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1669)

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)

USTAWA Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164/2005, poz. 1365, z późn. zm.) — tekst jednolity z 2018 r. (uchylona)

Źródło: Internetowy System Aktów Prawnych

 

Statut UŁ 2016

Statut UŁ 2015

Statut UŁ 2013

Regulamin studiów 2018

Regulamin studiów 2017

Regulamin studiów 2016

Regulamin studiów 2015

Regulamin studiów 2014

Regulamin studiów 2013

Regulamin studiów 2012

Regulamin studiów doktoranckich 2015  (obowiązuje również w roku akademickim 2016/17)

Regulamin studiów doktoranckich 2014

Regulamin studiów doktoranckich 2012

Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego: usunięte

Zasady prowadzenia postępowań habilitacyjnych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego: usunięte

 

Regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UŁ 2016/17
Zarządzenie nr 119 Rektora UŁ z dnia 22.07.2016 r. 
Więcej informacji: https://baw.uni.lodz.pl/lbd/Default.aspx#docid=5684

Regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UŁ 2015
Załącznik do Zarządzenia nr 120 Rektora UŁ z dnia 7 września 2015 r. (zmiana Zarządzenia nr 71 Rektora UŁ z dnia 5 maja 2014 r.)

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 57 Rektora UŁ z 20.01.2016 r.

Materiały dydaktyczne


Prace dyplomowe

Materiały dotyczące prac dyplomowych są umieszczone pod zakładką
Dla studentów || Prace dyplomowe – nowe procedury