Współpracownicy Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

 

dr Tomasz Dzikowski
Jednostka: Zespół Pracowni Fizycznych
Pokój: B 454
Dyżur w semestrze letnim 2018/2019:
Telefon: 42 635-56-50
E-mail: tdsenior@kfd2.phys.uni.lodz.pl

dr hab. inż. Paweł Kerntopf
Pokój: B 329
Telefon: 42 635-55-47
E-mail: pawel.kerntopf@gazeta.pl

dr Andrzej Kryś
Pokój: B 404
Telefon: 42 635-56-51
E-mail: akrys@uni.lodz.pl

dr Lech Łasoń
Jednostka: Katedra Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego
Pokój: B 427
Telefon: 42 635-56-18
E-mail: llason@uni.lodz.pl

dr hab. Wielisław Olejniczak
Jednostka: Zakład Fizyki i Technologii Struktur Nanometrowych
Pokój: B 504
Telefon: 42 635-57-07
E-mail: wolejnic@uni.lodz.pl

dr Krzysztof Polański
Jednostka: Zakład Fizyki i Technologii Struktur Nanometrowych
Pokój: B 172
Telefon: 42 635-57-08
E-mail: kpolansk@uni.lodz.pl