STRONA W TRAKCIE AKTUALIZACJI
Pracowników, których dane wymagają korekty, proszę o zgłaszanie aktualizacji pod adresem  akorejwo@wfis.uni.lodz.pl.