Główne kierunki badań w informatyce prowadzone na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ


(Research Topics in Computer Science in Faculty of Physics and Applied Informatics)

 • specyfikacja i analiza procesów biznesowych oraz wymagań użytkownika ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania w tym celu algebr procesów (także probabilistycznych), systemów przepisywania termów oraz logiki modalnej
  (specification and analysis of business processes and user requirements, in particular using process algebras (also probabilistic ones), term rewriting systems and modal logic);
 • pojęciowe i logiczne modelowanie danych z wykorzystaniem metod teorii alegorii
  (conceptual and logical modelling of data using allegories);
 • wykorzystanie metod eksploracji danych do klasyfikacji tekstów historycznych, a w szczególności do automatycznego przypisywania autorstwa i odmian języka
  (the use of data mining methods for tasks related to classification of historical texts, in particular author and language variant attribution);
 • prace z zakresu przetwarzania obrazów i biometrii: detekcja koloru skóry na zdjęciach, zastosowanie metod i algorytmów rozpoznawania oraz autentykacji twarzy i płci w systemach informatycznych (w tym mobilnych)
  (research in the field of image processing and biometrics: implementation of the methods and algorithms of the face recognition and authentication in computer systems (including mobile ones), face and gender recognition, skin colour detection at the images);
 • bezpieczeństwo sieci, systemów informacyjnych, bezpieczeństwo aplikacji i komunikacji mobilnej
  (security aspects of networks, systems, mobile applications and mobile communication);
 • synteza układów odwracalnych
  (reversible circuit synthesis/design);
 • algorytmy ewolucyjne w zagadnieniach logistycznych
  (evolutionary algorithm in VRP, TSP problems);
 • sztuczna inteligencja: sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, systemy hybrydowe
  (artificial intelligence: neural networks, genetic algorithms, hybrid systems);
 • technologie semantyczne
  (semantic technologies).