Wydziałowa Rada Samorządu Studentów WFiIS
(http://samorzad.wfis.uni.lodz.pl)

Przewodniczący:

Delegaci do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego UŁ:

Szewczyk Bartłomiej

Członkowie:
Barczewski Adrian
Bednarek Tomasz
Drobik Cezary
Jasiński Artur
Kubiak Magdalena
Mierzwa Piotr
Przybysz Przemysław
Swędzikiewicz Paweł
Tosiek Paweł
Wacławiak Tobiasz

15.11.2017