Wydziałowym Pełnomocnikiem Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych jest dr Małgorzata Wrzesień (tel. 42 635-56-20, pokój B 429, e-mail mwrzesien@uni.lodz.pl). Dr M. Wrzesień jest również opiekunem kierunkowym zawodowych praktyk studenckich na kierunkach fizyka i informatyka.

Oferty praktyk i staży
Oferty na stronie Rady Biznesu

 

 Dokumenty do pobrania


Praktyki kierunkowe (aktualizacja: wrzesień 2018)

Jak rozpocząć praktykę? – czyli krok po kroku

Porozumienie o prowadzeniu studenckich praktyk kierunkowych – FIZYKA

Ankieta weryfikująca efekty uczenia się na kierunku FIZYKA (dla pracodawcy)

Ramowy program praktyk dla studentów FIZYKI

Ramowy program praktyk dla studentów INFORMATYKI

Porozumienie o prowadzeniu studenckich praktyk kierunkowych – INFORMATYKA

Ankieta weryfikująca efekty uczenia się na kierunku INFORMATYKA (dla pracodawcy)

Ankieta weryfikująca efekty uczenia się dla studenta przed rozpoczęciem praktyk INFORMATYKA

Ankieta weryfikująca efekty uczenia się dla studenta po zakończeniu praktyk INFORMATYKA

Skierowanie na studenckie praktyki kierunkowe


Regulamin i zasady odbywania praktyk dla studentów FIZYKI (aktualizacja: wrzesień 2018)

Zasady odbywania studenckich praktyk zawodowych na kierunku FIZYKA

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunku FIZYKA


Praktyki pedagogiczne (aktualizacja: marzec 2018)

Porozumienie o prowadzeniu studenckich praktyk pedagogicznych

Skierowanie na studenckie praktyki pedagogiczne

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych dla studentów FIZYKI (aktualizacja: grudzień 2017)

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych na kierunku FIZYKA