Wszystkie zmiany planów zajęć muszą być uzgodnione z osobą zajmującą się ustalaniem planów zajęć na Wydziale.
Osoby prowadzące zajęcia mogą zgłaszać uwagi, propozycje zmian i zapytania dotyczące planów zajęć:
– na studiach stacjonarnych: do pani Elżbiety Światłej (pok.  B 411, tel. 56-21, e-mail eswiatla@uni.lodz.pl);
– na studiach niestacjonarnych: do pani Zofii Fijarczyk (pok.  B 530, tel. 56-87, e-mail zofija@uni.lodz.pl).
 

Wybierz interesujący Cię kierunek:


Studenci specjalności Superkomputery i symulacje mają obowiązek zapoznania się z regulaminem użytkownika klastra i sieci Centrum Informatycznego Świerk oraz wypełnienia i podpisania oświadczenia użytkownika. Informacja dotycząca korzystania z zasobów CIŚ, m.in. treść regulaminu, dostępna jest na stronie http://www.cis.gov.pl. Regulamin i oświadczenie można pobrać ze strony CIŚ
(https://www.cis.gov.pl/documents/10155/225782/regulamin_korzystania_klaster_20141022.pdf)
lub otrzymać w Dziekanacie. Podpisane oświadczenia proszę dostarczyć do Dziekanatu.  Dostęp do klastra będzie możliwy po dostarczeniu podpisanego oświadczenia użytkownika.