Celem kształcenia podyplomowego jest pogłębianie specjalistycznej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności. Uczestnicząc w wykładach, laboratoriach, konwersatoriach i warsztatach słuchacze studiów podyplomowych nie tylko poszerzają swoje zawodowe kwalifikacje, lecz także rozwijają indywidualne pasje. Wysoki poziom dydaktyki zapewniają  nauczyciele akademiccy UŁ oraz zaproszeni do współpracy praktycy, ściśle związani z poszczególnymi kierunkami. Dzięki starannie przygotowanym programom absolwenci studiów podyplomowych WFiIS są doskonale przygotowani do aktywnej działalności w warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Informacje o rekrutacji na studia podyplomowe są dostępne na stronach internetowych:

– Akademia Technologii Sieciowych (specjalizacja „Programowanie sieciowe – StartUp”)

– Akademia CISCO (trzy kierunki); tam znajdziesz m.in. informacje na temat studiów podyplomowych i kursów CISCO CCNA Routing & Switching (odpowiednik wcześniejszego CCNA Exploration).