Rekrutacja kandydatów na studia na rok akademicki 2019/2020


Rekrutacja na studia na Uniwersytecie Łódzkim rozpoczyna się elektroniczną rejestracją kandydatów prowadzoną przez Internet – w portalu rekrutacyjnym UŁ. Znajdziesz tam pełną informację o kierunkach studiów, zasadach i procedurze rekrutacji, terminach rejestracji, wpłat i składania dokumentów.
Informacje o kierunkach studiów są dostępne na stronie Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ w dziale Dla Kandydatów oraz na stronie Uniwersytetu Łódzkiego w Informatorze rekrutacyjnym UŁ.

Rekrutacja 2019: kierunki

Studia stacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie: fizyka (specjalności: fizyka, fizyka medyczna, nanotechnologia)
Studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-roczne: informatyka (specjalność: informatyka stosowana)
Studia stacjonarne II stopnia 2-letnie: fizyka (specjalności: fizyka, fizyka medyczna), informatyka (specjalność: informatyka stosowana)
Studia zaoczne I stopnia inżynierskie 3,5-roczne: informatyka (specjalność: informatyka stosowana)
Studia zaoczne II stopnia (magisterskie) 2-letnie: informatyka (specjalność: informatyka stosowana)
Studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie) 4-letnie: fizyka

Rekrutacja 2019: terminarz

• elektroniczna rejestracja kandydatów (zapisy) oraz wpłata opłaty rekrutacyjnej na studia stacjonarne I stopnia (fizyka, informatyka): od 8 maja do 8 lipca 2019 r.
• elektroniczna rejestracja kandydatów (zapisy) oraz wpłata opłaty rekrutacyjnej na studia stacjonarne II stopnia (fizyka, informatyka): od 8 maja do 15 lipca 2019 r.
• elektroniczna rejestracja kandydatów (zapisy) oraz wpłata opłaty rekrutacyjnej na studia zaoczne I i II stopnia (informatyka): od 1 lipca do 16 września 2019 r.
• rejestracja kandydatów (zapisy) na studia stacjonarne III stopnia (fizyka): informacja będzie dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego.

Pełna informacja o terminach jest dostępna w portalu rekrutacyjnym UŁ

Aktualizacja 6.05.2019kreska_733

Jeśli poważnie myślisz o swojej przyszłości, podejmij studia na kierunku, który z pozytywnymi wynikami przeszedł procedury oceniające. Wybierz studia u nas:
– Wydział  otrzymał akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
– Wydział kolejny raz otrzymał kategorię
A w ocenie parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Akredytacja świadczy o wysokiej  jakości kształcenia, zaś kategoria jest wskaźnikiem poziomu naukowego Wydziału.

 FIZYKA w Łodzi - Uniwersytet Łódzki