Kierunki i specjalności – rekrutacja 2019/2020

 

STUDIA STACJONARNE

Fizyka, 3-letnie studia licencjackie

Specjalności (wybór po pierwszym semestrze):
fizyka                    [plan studiów 2018]
fizyka medyczna     [plan studiów 2018]         [strona KFJiBR]
nanotechnologia    [plan studiów 2018]
astrofizyka             [plan studiów 2018]
[moduł wybieralny dla wszystkich specjalności]

 

Informatyka, 3,5-letnie studia inżynierskieInformatyka - studia inżynierskie
Specjalność: informatyka stosowana [plan studiów 2018] [moduł wybieralny]
Specjalizacje (wybór po trzecim semestrze):
– systemy i aplikacje mobilne
– algorytmy i programowanie
– bazy danych i aplikacje internetowe
– administracja sieciami i systemami informatycznymi.

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze
(poprzednio: Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze), studia I stopnia
Studia MISM-P są prowadzone we współpracy z czterema Wydziałami UŁ: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Matematyki i Informatyki oraz Nauk Geograficznych. Kierunki wiodące prowadzone na WFiIS:
– fizyka [plan studiów]
– informatyka.
Uwaga: jeżeli zamierzasz studiować na MISM-P, zapisz się w portalu rekrutacyjnym na kierunek (fizykę lub informatykę) i zaznacz wybór studiów międzyobszarowych.
kreska_733

Specjalności (kandydaci wskazują wybieraną specjalność przy rejestracji, podział na specjalności dokonywany jest we wrześniu na podstawie złożonych pisemnych deklaracji kandydatów):
fizyka [plan studiów 2018]
fizyka medyczna [plan studiów 2018] [strona KFJiBR]

Specjalność: informatyka stosowana [plan studiów 2018]
[moduł wybieralny]


Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze
(poprzednio: Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze), studia II stopnia

Studia MISM-P prowadzimy we współpracy z Wydziałami: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Matematyki i Informatyki oraz Nauk Geograficznych.

Kierunki wiodące prowadzone na WFiIS:
– fizyka [plan studiów]
– informatyka.
Uwaga: jeżeli zamierzasz studiować na MISM-P, zapisz się na kierunek (fizykę lub informatykę) i zaznacz wybór studiów międzyobszarowych.

 


STUDIA NIESTACJONARNE ZAOCZNE

brak_obrazka

Specjalność: informatyka stosowana [plan studiów 2018]
Specjalizacje (wybór po trzecim semestrze):
– systemy i aplikacje mobilne
– algorytmy i programowanie
– bazy danych i aplikacje internetowe
– administracja sieciami i systemami informatycznymi.
[moduł wybieralny]


Specjalność: informatyka stosowana [plan studiów 2018] [moduł wybieralny]

kreska_733