Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję pt. Jak wykorzystać potencjał absolwentów – doświadczenia i dobre praktyki współpracy uczelni z otoczeniem. Konferencja odbędzie się 9 czerwca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 11.00, w Łodzi, w budynku Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych przy ul. Narutowicza 59a, w sali Rady Wydziału.

Wydarzenie adresowane jest do pracowników uczelni, biur karier, absolwentów oraz pozostałych osób zainteresowanych wykorzystaniem potencjału uczelni w budowaniu współpracy z otoczeniem biznesowym.

Z uwagi na różnice pomiędzy dynamicznie zmieniającymi się oczekiwaniami na rynku pracy, a programem dydaktycznym szkół wyższych, konferencja będzie doskonałą okazją do udzielenia odpowiedzi na pytania: Jakie korzyści można osiągnąć dzięki współpracy uczelni z biznesem? W jaki sposób wykorzystywać absolwentów do zacieśniania współpracy uczelni z jej otoczeniem zewnętrznym?

Podczas konferencji zostanie również przedstawiony i przedyskutowany model współpracy uczelni z otoczeniem, który został opracowany i wdrożony na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Konferencja jest częścią projektu Connection – model współpracy uczelni z biznesem, realizowanego przez WSMiP UŁ, Stowarzyszenie Absolwentów tego wydziału oraz firmę PL EUROPA S.A. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

Konferencję poprowadzą m.in.: prof. dr hab. Tomasz Domański (Dziekan WSMiP UŁ), dr Tomasz Kamiński (kierownik biura ds. współpracy z biznesem i absolwentami WSMiP UŁ), a także pracownicy z wybranych uczelni polskich, zaangażowani w budowę współpracy między uczelnią a jej środowiskiem. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła „Gazeta Wyborcza”.

Konferencja jest bezpłatna. Dodatkowe pytania oraz zgłoszenie udziału prosimy kierować na adres: michal.sedkowski@uni.lodz.pl. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, nazwę instytucji.

Szczegóły na stronie internetowej: www.projektconnection.pl