Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Antoni Różalski, zarządził, by dzień 17 maja 2019 r. był dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów i pracowników naukowych we wszystkich podstawowych jednostkach organizacyjnych UŁ (komunikat Rektora UŁ z dnia 6.05.2019 r.).
Na ten dzień zaplanowane są Juwenalia Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.