Centrum Filozofii Przyrody Uniwersytetu Łódzkiego
zaprasza na wykład gościnny pt.:
Przypadkowość w fizyce klasycznej i kwantowej

Spotkanie odbędzie się 15 kwietnia br. w Auli prof. Lazari-Pawłowskiej (budynek Instytutu Filozofii UŁ) o godz. 16:30. Wykład zaprezentuje prof. Marek Kuś z Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk.

Wykład będzie miał charakter popularnonaukowy.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
Lindleya 3/5, 3 piętro – aula im. prof. Iji Lazari-Pawłowskiej.