W USOSweb twa obecnie rekrutacja na wymianę studencką w ramach programu Erasmus+. Przypominamy, że ostatnim dniem na złożenie wniosku aplikacyjnego w systemie jest 18.02.2019 (poniedziałek), godzina 12:00 (w południe).

W związku z wieloma zapytaniami o sam sposób rejestracji w USOSweb, wychodzimy naprzeciw Waszym potrzebom i organizujemy

W dniach 12 oraz 13 lutego 2019r. w godzinach od 9:00 do 15:30 zespół BWZ UŁ (pok.6) będzie do Waszej dyspozycji i pomoże rozwiać wątpliwości dotyczące składania aplikacji w systemie. Będzie można zalogować się na swój profil i pokazać trudne do przejścia miejsca, a my wskażemy co należy zrobić dalej.

Wyjazd z programu Erasmus+ zmienia życie – stajemy się obywatelami świata, rozwijamy się i zdobywamy doświadczenia życiowe. Czeka na Was przygoda życia!

Czekamy na Was! Chcesz zadać pytanie – napisz do nas

USOSday with the International Relations Office!

You can still enroll for a student exchange under the Erasmus + program in USOS. We kindly remind you that the last day for submitting the application in the system is 18/02/2019 (Monday), 12:00 (a noon).

Due to many inquiries about the enrollment at USOSweb, we decided to help you and organize

On 12 and 13 February 2019 the IRO’s team (room 6) from 9:00 a.m. to 3:30 p.m. will wait for You to help in any doubts regarding the submission of applications in the system. You will be able to log in to your profile and show the most problematic issues so that we can help you to solve them.

Going for the Erasmus+ program changes life – we become citizens of the world, we develop and gain life experience. An adventure of life awaits you!

We are waiting for you! Want to ask a question – just write to us.