Aby stymulować umiędzynarodowienie Studiów Doktoranckich Fizyki i realizować misję UŁ „otwartość”, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ oferuje wykłady profesorów wizytujących. Są to wybitni specjaliści o międzynarodowej renomie. Zajęcia będą się odbywać w języku angielskim. Serdecznie zapraszamy do udziału – zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla doktorantów Wydziału, ale mogą w nich uczestniczyć inne zainteresowane osoby.

W roku akademickim 2018/2019 (semestr letni) przewidywany jest wykład:

Prof. K. Hermann – Surface Structure and Number Theory for Physicists (informacja o wykładzie) – 60 godzin zajęć

Zapisy w Dziekanacie:
tel. 42 635-57-42
e-mail: dziekanat@wfis.uni.lodz.pl