Aby stymulować umiędzynarodowienie Studiów Doktoranckich Fizyki i realizować misję UŁ „otwartość”, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ oferuje wykłady profesorów wizytujących. Są to wybitni specjaliści o międzynarodowej renomie. Zajęcia będą się odbywać w języku angielskim. Serdecznie zapraszamy do udziału – zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla doktorantów Wydziału, ale mogą w nich uczestniczyć inne zainteresowane osoby.

W roku akademickim 2018/2019 (semestr letni) przewidywane są następujące wykłady:

Prof. G. Held – Solid Surfaces and their Interaction with the Gas Phase (informacja o wykładzie) – 30 godzin zajęć

Prof. G. Held – Characterisation of Materials with Electrons and X-rays  (informacja o wykładzie) – 30 godzin zajęć

Prof. K. Hermann – Surface Structure and Number Theory for Physicists (informacja o wykładzie) – 60 godzin zajęć

Zapisy na poszczególne wykłady w Dziekanacie:
tel. 42 635-57-42
e-mail: dziekanat@wfis.uni.lodz.pl