Poprzez przypomnienie sylwetki wybitnego matematyka i fizyka – Stanisława Ulama – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego pragnie wnieść małą cegiełkę dla uczczenia Jubileuszowego Roku Matematyki.

Wykład zaprezentuje dr Jerzy Kierul. Na spotkanie zapraszamy 16 stycznia do Małej Auli o godz. 10.15.

Kim był Stanisław Ulam?
Jeden z najbardziej znanych i wszechstronnych matematyków i fizyków polskich. Współpracował m.in. z Banachem, Mazurem, Kuratowskim, von Neumannem, Erdösem, Tellerem, Metropolisem, Reinesem, Fermim. Brał udział w Projekcie Manhattan, rozwijał pionierskie zastosowania komputerów, był jednym ze współtwórców broni termojądrowej, opracował ideę nuklearnego napędu statków kosmicznych.