Znajdziesz tu informacje o terminach zajęć, sesji egzaminacyjnych i praktyk pedagogicznych, a także o dniach wolnych od zajęć:

Kalendarz akademicki UŁ 2018/2019