„Symetrie konforemne układów dynamicznych”

Projekt badawczy NCN „Symetrie konforemne układów dynamicznych” w ramach konkursu OPUS 12

czas trwania projektu: 14.07.2017-13.07.2019

kwota przyznana na realizację projektu: 225 000 PLN

jednostki realizujące: Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Kosiński

osoba do kontaktu w UŁ: prof. dr hab. Piotr Kosiński, Katedra Informatyki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, tel. (42) 635-57-39, e-mail: piotr.kosinski@uni.lodz.pl

tematyka i cel projektu:

Symetrie czasoprzestrzeni zajmują ważne miejsce w fizyce. Są formalnym wyrazem zasady względności w wersji nierelatywistycznej (zasada Galileusza) i relatywistycznej (zasada Einsteina). W przypadku wielu zjawisk fizycznych można je uzupełnić o założenie, że rozpatrywane zjawisko nie zależy (w pewnym sensie) również od skali, w jakiej je rozpatrujemy. Tego rodzaju niezależność opisywana jest przez symetrie konforemne. Celem proponowanych badań jest pogłębienie wiedzy o własnościach układów wykazujących symetrię konforemną, zarówno w obszarze nierelatywistycznym, jak i relatywistycznym. W szczególności, planujemy badanie tzw. nierelatywistycznej zasady holograficznej, która, zgodnie ze swą nazwą, ma umożliwić badanie złożonych zjawisk fizycznych przez „zrzutowanie” ich na brzeg obszaru, w którym zachodzą. Planujemy także badanie symetrii konforemnej zjawisk, w których uczestniczą cząstki o połówkowym spinie i wysokich energiach.