Student WFiIS laureatem stypendium LOTTO

To było wyjątkowe wydarzenie! 10 grudnia w Centrum Olimpijskim, w Warszawie, stu studentów biorących udział w zorganizowanym przez Fundację LOTTO oraz Totalizator Sportowy Programie Stypendialnym „100 na 100” im. H. Konopackiej i I. Matuszewskiego odebrało stypendia. W gronie laureatów – młodych ludzi wyróżniających się postawą, zaangażowaniem i bardzo dobrymi wynikami w nauce – znalazł się Maciej Ślot – student Międzyobszarowych Studiów Matematyczno – Przyrodniczych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ.

Maciej swoje zainteresowania skupia głównie w obrębie optoelektroniki, fotoniki i biofizyki. Na swoim koncie ma już udział w dwóch elitarnych projektach naukowych. Pierwszy z nich Micro Ring Resonator – photonic system for metabolizm monitoring prowadzony był przez grupę NanoPhysics Interfaces Saxion University of Applied Sciencies. Celem projektu było stworzenie sensora optycznego dedykowanego dla diabetyków, pozwalającego na monitoring metabolizmu bez inwazyjnych metod poboru próbek krwi. Projekt zakończył się sukcesem, a jego rezultaty są obecnie poddawane testom medycznym. Po powrocie do Polski, Maciej, podjął pracę (jako stypendysta) w zespole Chemii Biofizycznej, Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w projekcie Evolution of gene regulation as a stochastic process: Savageau’s demand theory, cost of regulation and noise.

– Fizyka (a zwłaszcza jej stosowano-inżynieryjna strona), to moja pasja, dlatego od dwóch lat prowadzę autorskie warsztaty „Cały Wszechświat do Fizyka” w ramach Fundacji Neuronek. Jest, to cykl zajęć o bardzo praktycznym profilu, których głównym celem jest pokazanie nieocenionej roli nauk przyrodniczych oraz ich zastosowań w niemal każdym aspekcie życia. Podczas warsztatów własnoręcznie budujemy pomoce naukowe (oparte w większości na Arduino), które pozwalają na realizowanie bardzo niestandardowych doświadczeń ukazując – jak w mojej opinii wyglądać powinny zajęcia z Fizyki w XXI wieku. – komentuje laureat stupendium, Maciej Ślot.

Do programu, który zakładał przyznanie rocznego stypendium setce studentów wyróżniających się nie tylko osiągnięciami naukowymi, ale i „aktywną postawą społeczną”, wpłynęło około 1800 zgłoszeń. Wybrana setka będzie co miesiąc otrzymywać (do grudnia 2019 r.) 1250 zł brutto. Pieniądze mogą zostać przeznaczone choćby na pogłębianie swoich zainteresowań poprzez finansowanie kursów, zakup sprzętu czy wyjazdy zagraniczne.

Gościem uroczystej gali programu stypendialnego „100 na 100” im. H. Konopackiej i I. Matuszewskiego był premier Mateusz Morawiecki. Gratulując stypendystom, szef rządu wyraził głęboką nadzieję, że niezależnie od tego, jaką drogę życiową obiorą, zawsze będą mieli Polskę w sercu, tak jak patroni programu stypendialnego: Halina Konopacka i Ignacy Matuszewski.

– To jest piękna droga do wolności, której wtedy doświadczyliśmy. Dzisiaj Polska potrzebuje podobnej drogi rozwoju, drogi do dobrobytu, drogi do tego, żeby żyła według standardów europejskich, na najwyższym poziomie. Na takim, do jakiego aspirują młodzi ludzie, bardzo zdolni ludzie, ludzie tacy jak na pewno tutaj zgromadzeni na sali – mówił Morawiecki.

Jeszcze raz składamy gratulacje dla naszego Laureata, Macieja Ślota, i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej i życiu zawodowym!