Poniżej chciałbym przedstawić Państwu kilka reguł komunikacji dotyczącej prowadzonych przeze mnie zajęć dla studentów.
 1. Tytuł wiadomości proszę rozpoczynać od akronimu zajęć, których ta wiadomość dotyczy. Poniżej lista akronimów aktualnie prowadzonych przeze mnie zajęć.
  • ASD1 - Algorytmy i Struktury Danych I (II semestr)
  • ASD2 - Algorytmy i Struktury Danych I (IV semestr)
  • AP - Algorytmika Praktyczna
  • IO - Inżynieria Oprogramowania
  • MO - Metody Optymalizacji
 2. Jeśli sprawa dotyczy studiów niestacjonarnych, proszę dodawać po akronimie literkę "z".
 3. W tytule proszę podać też ogólną informację o poruszanym problemie lub załączanym pliku.
 4. Kod przysyłacie Państwo w załącznikach, a nie w treści wiadomości.

  Kolejne punkty dotyczą załączników.
 5. W wiadomościach nie przysyłacie Państwo plików wykonywalnych.
 6. Jeżeli w załączniku ma być przesłany jeden plik, nie jest on pakowany.
 7. Jeżeli przesyłacie Państwo więcej plików, powinny one być spakowane, w formacie zip.
 8. Nazwa załącznika powinna być odpowiednia, według formatu
  [Akronim przedmiotu]_[Nazwisko][Inicjal imienia]_[informacje dodatkowe].
  Akronim proszę podać według listy widocznej powyżej. W nazwiskach proszę nie używać polskich znaków diakrytycznych, zastępując je najblizszymi znakami alfabetu łacińskiego. Informacje dodatkowe to najczęściej numer zadania lub data zajęć. Na przykład, jeśli przysłowiowy Jan Nowak będzie chciał przysłać rozwiązanie trzeciego problemu z przedmiotu Algorytmy i Struktury Danych I, nazwa pliku będzie wyglądała następująco: ASD1_NowakJ_z3.cpp.