Plan wykładu
Slajdy
Wiadomości wstępne.
Podstawy matematyczne.
Wykorzystanie wybranych metod numerycznych.
Algorytmy elementarne i gradientowe.
Przegląd metod optymalizacji wielowymiarowej.
Przegląd metod optymalizacji globalnej.

Kilka ciekawych i przydatnych książek.

Informacje o zaliczeniu i egzaminie
Aktualnie nie udostępniam żadnych informacji.