Plan wykładu
Slajdy
Informacje wstępne
Wprowadzenie - jak opisać algorytm.
Złożoność obliczeniowa i metody analizy algorytmów.
Podstawowe struktury danych.
Algorytmy sortowania.

Grafy.
Podstawy geometrii obliczeniowej.
Wyszukiwanie wzorca.
Wybrane algorytmy arytmetyczne.

Kilka ciekawych i przydatnych książek.
Podstawowe:
Uzupełniające:

Dla studentów 4 semestru
Małe projekty do samodzielnej realizacji