Władze Oddziału Łódzkiego PTF      

przewodniczący:
prof. dr hab. Tadeusz Wibig      (t.wibig@gmail.com)
                                            http://www.u.lodz.pl/~wibig/

sekretarz:
mgr inż. Janusz Kuliński           (kulinskij@poczta.onet.pl)

skarbnik:
dr Pawel Barczyński             (barczynskip@gmail.com)

dr hab. Stanisŀaw Bednarek         (bedastan@uni.lodz.pl)

Ireneusz Jakubowski                   (jakire@poczta.onet.pl)


© T.Wibig (t.wibig@gmail.com)