Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Łódzki

adres: ul. Pomorska 149/153
90-236 Łódź
e-mail: ptf_lodz@uni.lodz.pl
     NIP: 526-23-85-038
     REGON: 000809167
Organizacja Pożytku Publicznego nr KRS: 0000051642

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizycznego przypomina wszystkim członkom PTF o obowiązku opłacenia składek członkowskich za rok 2016. Wysokości składek są takie same jak w poprzednim roku:
  • osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora: 40 zł;
  • osoby posiadające stopień naukowy doktora: 80 zł;
  • osoby posiadające stopień naukowy dr hab. lub tytuł profesora: 120 zł;
  • emeryci: 40 zł;
  • uczniowie, studenci i doktoranci przyjmowani po raz pierwszy do PTF, przez dwa lata od chwili przyjęcia: 10 zł.
Preferowanym sposobem uiszczania składki jest płatność automatyczna za pośrednictwem portalu tpay.com. Aby wnieść opłatę tym sposobem, po wejściu na stronę http://ptf.net.pl/ należy zalogować się do swojego profilu członkowskiego przez naciśnięcie przycisku ,,Zaloguj się” w prawym górnym roku strony, a następnie wprowadzeniu loginu i hasła logowania. Po zalogowaniu się do profilu należy nacisnąć przycisk ,,składka członkowska”, widoczny na pasku po lewej stronie. Pojawi się strona ,,Składki”, na której są odnotowane opłacone przez Państwa składki PTF za lata 2012- 2017. Aby zapłacić składkę za rok 2017 lub lata wcześniejsze klikamy w odpowiedniej linijce na przycisk ,,wpłata rejestrowana automatycznie”. .
Z poważaniem
Piotr Rączka, Skarbnik PTF (skarbnik@ptf.net.pl)


© T.Wibig (t.wibig@gmail.com)