Referaty plenarne
ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO
w roku akademickim 2007/2008

Referaty odbywają się w Instytucie Fizyki UŁ, w sali 117A
Finansują je: Oddział Łódzki PTF, Instytut Fizyki UŁ oraz Urząd Miasta Łodzi

Lp Data Godzina Temat Referujący Pliki
1 2007.11.19 1530 Wybrane wydarzenia z życia
Marii Skłodowskiej-Curie
dr Jerzy Rutkowski
Instytut Fizyki UŁ
PPT
2 2008.03.12 1015 Nagroda Nobla z Fizyki 2007:
Zjawisko gigantycznego magnetooporu
i jego praktyczne wykorzystanie
dr hab. Witold Szmaja
prof. dr hab. Leszek Wojtczak
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ
PDF
3 2008.05.19 1530 Fizyka węzłów prof Piotr Pierański
Politechnika Poznańska
PDF
4 2008.05.28 1015 Wystawa Fusion expo - energia gwiazd,
energia dla naszej planety
mgr Helena Howaniec
XXXV LO w Łodzi
PPT


Strona główna