Referaty plenarne
ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO
w roku akademickim 2003/2004

Referaty odbywają się w Instytucie Fizyki UŁ, w sali 117A
Finansują je: Oddział Łódzki PTF oraz Instytut Fizyki UŁ

LP DATA GODZINA TEMAT REFERUJACY PLIKI
1 2003.11.17 1615 Z cyklu Fizyka Współczesna:
Nanotechnologia
dr Piotr Kazimierski
Katedra Termodynamiki Procesowej
PPS
2 2004.01.19 1615 Algorytmy RSA i Shora
czyli do czego można zastosować
komputer kwantowy
dr Paweł Caban
i dr Zbigniew Walczak
Katedra Fizyki Teoretycznej UŁ
PDF1
PDF2
3 2004.02.23 1615 Co jest z tą fizyką? prof. dr. hab. Maciej Kolwas
Instytut Fizyki PAN w Warszawie
PPT
4 2004.04.26 1615 Z cyklu Nagrody Nobla z Fizyki:
Nadprzewodnictwo, nadciekłość - Nagroda Nobla 2003
dr hab. Zbigniew Klusek
Katedra Fizyki Ciała Stałego UŁ
MPG
PPT
5 2004.05.31 1615 Quasi-kryształy dr hab. Ilona Zasada
Katedra Fizyki Ciała Stałego UŁ
PPT

Strona główna