Termin nadsyłania prac już upłynął.

Rozstrzygnięcie nastąpi dnia 14 kwietnia o godzinie 14 minut 14 na Politechnice Łódzkiej w budynku przy ulicy Żwirki przy samej bramie wejściowej
(Żwirki 36, sala 24 na parterze po prawej stronie wejścia głównego)


© T.Wibig (t.wibig@gmail.com)