W dniu 10 czerwca 2005 w godzinach 1000-1400 w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się Seminarium Szkolne pt.: Fizyka Środowiska zorganizowane z okazji Światowego Roku Fizyki 2oo5 przez Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Fizycznego pod patronatem honorowym Wojewody Łódzkiego Prof. Stefana Krajewskiego

 

Jury w składzie: prof. dr hab. Maria Mucha (PŁ) - Przewodnicząca, dr hab. prof. Bogusław Broda (UŁ) i mgr inż. Włodzimierz Nawrocki (ŁCDNiKP) wyłoniło następujących finalistów:

Nagrody zespołowe - Puchar Wojewody Łódzkiego

w kategorii Referat

I miejsce (ex equo): ZSP nr 10 w Łodzi i I LO w Wieluniu

w kategorii Plakat

I miejsce: ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim

Nagrody indywidualne - Dyplom Oddziału Łódzkiego PTF

w kategorii Referat

I miejsce: Bartłomiej Bugajny i Mateusz Jończyk z I LO w Wieluniu

II miejsce: Kamil Pawlak i Radek Walczak z ZSP nr 10 w Łodzi

III miejsce: Krzysztof Krakowiak i Grzegorz Stegliński z ZSP nr 10 w Łodzi

Wyróżnienia:

w kategorii Plakat

Wyróżnienia:

 

 

Galeria zdjęć
Program seminarium