Dofinansowania, rabaty, ulgi i zniżki      

  • Prenumerata Postępów Fizyki po cenie ulgowej 48 zł.
  • Prenumerata Physics World po cenie ulgowej 100 zł.
  • 12% rabatu przy publikowaniu w New Journal of Physics.
  • Zniżka (rzędu 100 zł) w kosztach udziału w Zjazdach Fizyków Polskich
  • 300 - 400 euro dofinansowania dla członków (do 40 lat) udziału w konferencjach sponsorowanych przez EPS (patrz: http://ptf.fuw.edu.pl/ewtf04.htm ).
  • Inne zniżki wynikaj&#ce z umów dwustronnych, w szczególności z Rosją, Wielką Brytanią i Włochami (patrz: http://ptf.fuw.edu.pl/interp.html ).
© T.Wibig (t.wibig@gmail.com)