Członkostwo w Polskim Towarzystwie Fizycznym

Co to jest Polskie Towarzystwo Fizyczne? Zgodnie ze statutem Polskie Towarzystwo Fizyczne (PTF) jest założonym w 1920 roku ogólnopolskim stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną.
Wszelkie informacjeo Towarzystwie znaleźć można na stronach Zarządu Głównego PTF http://www.ptf.net.pl (stara strona).
Jakie są cele Polskiego Towarzystwa Fizycznego? Upowszechnianie fizyki, podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy fizycznej, popieranie rozwoju fizyki w Polsce, rozwijanie więzi między fizykami oraz reprezentowanie środowiska fizyków.
Jak zostać członkiem (Oddziału Łóldzkiego) PTF? Członkiem może zostać każda zainteresowana pełnoletnia osoba, która złoży (na Wydziale Fizyki i Infoprmatyki Stosowanej UŁ w pokoju B204 (B205) Pomorska 149/153) deklarację z poparciem dwóch członków PTF.
Jakie są obowiązki członka PTF? Przyczynianie się do rozwoju PTF, aktywny udział w realizacji jego celów statutowych, przestrzeganie postanowień Statutu PTF i zasad etyki zawodowej oraz opłacanie składek
Jakie są prawa i przywileje? Członek PTF ma prawo do korzystania z wszelkich form aktywności Towarzystwa. W szczególności korzysta z różnych ulg i zniżek (patrz: Dofinansowania, rabaty, ulgi i zniżki (szczegóły)).
© T.Wibig (t.wibig@gmail.com)