logo_sdf

PRACOWNIA  POKAZOWA ,  90-236  Łódź,   ul. Pomorska   149/153
Łódź   24 - 26  czerwca 2009 r.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu należy dokonać drogą mailową wysyłając
formularz rejestracji na jeden
     z adresów :
                   adec@phys.uni.lodz.pl

                  jkrysiak@fic.uni.lodz.pl
( prosimy w tytule maila umieszczać - IX OSDF )

Potwierdzenie zgłoszenia wyślemy pocztą elektroniczną w ciągu 2 dni roboczych.
W razie braku potwierdzenia rejestracji udziału prosimy o ponowne zgłoszenie.
! UWAGA !
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa i  tematów  wystąpień, oraz dokonywanie wpłat wpisowego upływa  5 czerwca 2009r.