logo_sdf

PRACOWNIA  POKAZOWA ,  90-236  Łódź,   ul. Pomorska   149/153
Łódź   24 - 26  czerwca 2009 r.
PROGRAM   SPOTKANIA
23  czerwca - wtorek
 .12:00 - 19:00   Rejestracja  uczestników   - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
                                                           ul.  Pomorska 149/153

24  czerwca - środa
08:00 - 09:00 Śniadanie   w  CSK  U.Ł.
09:00 - 10:00 Rejstracja  uczestników
10:00 - 10:20 Otwarcie  spotkania

  Przewodniczący sesji:   Wojciech  Nawrocik
10:20 - 11:05
Jan Olejniczak, Jerzy Krysiak, Agnieszka Dec, Piotr Jacoń - Pokazy  wielkogabarytowe
11:10 - 11:40 Przerwa na kawę  - zwiedzanie laboratorium mikroskopu tunelowego
11:40 - 12:10 Aneta Szczygielska, Janina Pawlik, Stefania Widuch - Zapasy z powietrzem.
12:15 - 12:30 Jan Milwicz  - Najciemniej pod latarnią, Zjawiska optyczne
12:35 - 12:55 Aneta  Mika  - Sublimacja – podręczny zestaw prostych eksperymentów pokazowych.
13:00 - 14:30 Obiad  w  CSK  U.Ł.

  Przewodniczący sesji:   Tadeusz  Molenda
 .14:30 - 15:20  Marcin Sadowski, Krzysztof Strzemieczny
                       - Zobaczyć niewidzialne w wersji LUX, czyli pokazy z kamerą termowizyjną.
15:25 - 15:45 Anna Hajdusianek - Popularne  doświadczenia z mechaniki płynów.
15:50 - 16:20 Przerwa na kawę
 .16:20 - 16:50  Marek Gołąb, Robert Maciński, Sławomir Oksiutowicz
                       - Złośliwa kusza, Wózek grawitacyjny, Brachistochrona

16:55 - 17:15 Andrzej Kozłowski, Leszek Wicikowski - Generator fal na wodzie.
 .17:20 - 17:35  Piotr Marny-Janusz, Marlena Garczewska, Ignacy Waga, Szymon Mic
                       - Fizoludki- REAKTYWACJA.
17:45 - 18:30 Kolacja  -  CK UŁ

25  czerwca - czwartek
08:00 - 09:00 Śniadanie   w  CSK  U.Ł.
09:00 - 10:30 Zwiedzanie Muzeum Geologicznego UŁ
11:00 - 12:30 Zwiedzanie Muzeum Kinematografii
13:00 - 14:30 Obiad  w  CSK  U.Ł.

  Przewodniczący sesji:   Jerzy  Jarosz
14:30 - 14:45 Adam Ciślak, Magdalena Kułakowska - Kilka magnetycznych demonstracji.
14:50 - 15:10 Rafał Wojtyniak - Kawitacja i jej następstwa.
 .15:15 - 15:55  Tadeusz Molenda - 1.Nowiny Eureki:  Akustyczne doświadczenie Younga, 
                       Wystawa astronomiczna z planetarium,  2.Baza eksperyment na stronie OKDF,  
                       3.Pewne drobne doświadczenia.
16:00 - 16:30 Przerwa na kawę
16:30 - 16:45 Andrzej Trzebuniak - ”Widmo ciemności”, Polaryzacja przez odbicie od dielektryka.
16:50 - 17:05 Krzysztof Kiszczak - Zestaw do prezentacji przemian gazowych.
17:10 - 17:25 Maciej Kluza - Fizyka w butelce
18:00 - 22:00 Uroczysta  kolacja  -  CSK U.Ł.

26  czerwca - piątek
  Przewodniczący sesji:   Marek  Gołąb
08:00 - 09:00 Śniadanie   w  CSK  U.Ł.
09:00 - 09:20 Stanisław Bednarek - Elastyczna kula wodna w edukacyjnych eksperymentach fizycznych.
09:25 - 09:45 Jerzy Jarosz  - Co się stanie gdy…... - Zestaw doświadczeń związanych z siłą Lorenza.
09:50 - 10:10 Krzysztof Kaczała - Mikrokontrolery w fizyce i informatyce – przykładowe zastosowania.
 .10:15 - 10:25  Jacek Legendziewicz - Tajemnicze lampy i wyłączniki, ruchoma ramka i ruchomy magnes                         do wytwarzania prądu.
10:30 - 11:30 Przerwa na kawę i zwiedzanie laboratorium mikroskopu tunelowego
 .11:30 - 11:45  Waldemar Krychowiak, Hieronim Ratajczak, Krzysztof Służewski
                       - Pozostałości po Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki.
11:50 - 12:00 Józefa Więckowska, Urszula Juszczyk - zabawki
12:05 - 12:20 Dorota Gołębiewska - MECHANIKA NA TORZE POWIETRZNYM.
12:25 - 12:55 Antoni Rogulski - Pokazy  łączone.
13:00 - 14:00 Obiad  w  CSK  U.Ł.
14:00 - 14:20 Zakończenie  spotkania.