logo_sdf

PRACOWNIA  POKAZOWA ,  90-236  Łódź,   ul. Pomorska   149/153
Łódź   24 - 26  czerwca 2009 r.

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł , w ramach opłaty organizatorzy zapewniają:

  • materiały  konferencyjne
  • obiady w dniach 24-26 czerwca 2009r.
  • poczęstunek w przerwach obrad
  • przyjęcie 25 czerwca
  • wycieczkę
Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów podróży oraz zakwaterowania!
Opłatę prosimy przelewać na konto:

Uniwersytet  Łódzki
Bank Polska Kasa Opieki S. A.
II Oddział w Łodzi
14 1240 3028 1111 0010 0434 7782


W  tytule przelewu proszę umieszczać:  IX OSDF - nazwisko uczestnika