logo_sdf

PRACOWNIA  POKAZOWA ,  90-236  ŁódĽ,   ul. Pomorska   149/153
ŁódĽ   24 - 26  czerwca 2009 r.
               Lista  uczestników
Stanisław   Bednarek
Uniwersytet   Łódzki
Waldemar   Berej
Uniwersytet  Marii  Curie - Skłodowskiej  w  Lublinie
Marek   Budziński
Uniwersytet  Marii  Curie - Skłodowskiej  w  Lublinie
Juliusz   Ciemniewski
Uniwersytet  Marii  Curie - Skłodowskiej  w  Lublinie
Adam   Ci¶lak
Akademia  Górniczo - Hutnicza  w  Krakowie
Tomasz   Fr±szczak
Uniwersytet  Adama  Mickiewicza  w  Poznaniu
Marlena   Garczewska
Koło  Naukowe  Fizyków  Uiwersytetu  Opolskiego
Marek   Godlewski
ZamKor  Kraków
Marek   Goł±b
Uniwersytet   Jagielloński
Dorota   Gołębiewska
Politechnika   Poznańska
Anna   Hajdusianek
Politechnika  Wrocławska
Piotr   Jacoń
Uniwersytet   Łódzki
Jerzy   Jarosz
Uniwersytet   ¦l±ski
Tadeusz   Jasiński
Politechnika  Rzeszowska
Aleksandra   Jendrzejczak
Uniwersytet  Adama  Mickiewicza  w  Poznaniu
Urszula   Juszczyk
Uniwersytet  Wrocławski
Krzysztof   Kaczała
Uniwersytet  Adama  Mickiewicza  w  Poznaniu
Agnieszka   Kijanka - Dec
Uniwersytet   Łódzki
Krzysztof   Kiszczak
Uniwersytet  Marii  Curie - Skłodowskiej  w  Lublinie
Maciej   Kluza
Muzeum  Uniwersytetu  Jagiellońskiego
Edward   Kocent - Zieliński
Uniwersytet   Łódzki
Andrzej   Kozłowski
Politechnika  Gdańska
Waldemar   Krychowiak
Uniwersytet  Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu
Jerzy   Krysiak
Uniwersytet   Łódzki
Katarzyna   Ksi±żek
Uniwersytet   Opolski
Magdalena   Kułakowska
Akademia  Górniczo - Hutnicza  w  Krakowie
Jacek   Legendziewicz
Biuro  Jordan  Kraków
Robert   Maciński
Uniwersytet   Jagielloński
Piotr   Marny - Janusz
Koło  Naukowe  Fizyków  Uiwersytetu  Opolskiego
Szymon   Mic
Koło  Naukowe  Fizyków  Uiwersytetu  Opolskiego
Aneta   Mika
VI LO im.  Stefana  Czarnieckiego   w  Szczecinie
Jan   Milwicz
Gimnazjum  w  ¦lesinie
Tadeusz   Molenda
Uniwersytet   Szczeciński
Wojciech   Nawrocik
Uniwersytet  Adama  Mickiewicza   w  Poznaniu
Sławomir   Oksiutowicz
Uniwersytet   Jagielloński
Jan   Olejniczak
Uniwersytet   Łódzki
Janina   Pawlik
Uniwersytet   ¦l±ski
Hieronim   Ratajczak
Uniwersytet  Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu
Antoni   Rogulski
Uniwersytet   Warszawski
Marcin   Sadowski
Uniwersytet   Warszawski
Krzysztof   Służewski
Uniwersytet  Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu
Piotr   Stefański
Politechnika   Łódzka
Zenona   Stojecka
I LO  w  Wieluniu
Ewa   Strugała
VI LO  w  Poznaniu
Krzysztof   Strzemieczny
Uniwersytet   Warszawski
Aneta   Szczygielska
Uniwersytet   ¦l±ski
Andrzej   Trzebuniak
Uniwersytet   Opolski
Ignacy   Waga
Koło  Naukowe  Fizyków  Uiwersytetu  Opolskiego
Leszek    Wicikowski
Politechnika  Gdańska
Stefania   Widuch
Uniwersytet   ¦l±ski
Józefa   Więckowska
Uniwersytet   Wrocławski
Rafał   Wojtyniak
Uniwersytet  Adama  Mickiewicza  w  Poznaniu