Uniwersytet Łódzki zorganizował 3 czerwca 2011 r. imprezę przeznaczoną nie tylko dla uczniów. Tego dnia na parkingu przy budynkach Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Zarządzania zamiast – jak zwykle – samochodów stanęły namioty, w których przedstawiciele wydziałów Uniwersytetu prezentowali w atrakcyjny sposób swoje dziedziny. Pogoda dopisała (co widać na zdjęciach).

...   ...   ...   ...   ...

Stoisko Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej było jednym z największych i cieszyło się dużym zainteresowaniem. Pokazywaliśmy eksperymenty fizyczne i zastosowania informatyki.

  ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...

Wykłady i pokazy odbywały się w budynkach Wydziałów: Fizyki i Informatyki Stosowanej, Zarządzania, Biologii i Ochrony Środowiska oraz Prawa i Administracji. Spotkanie dało okazję do bezpośredniego kontaktu ze studentami, doktorantami i pracownikami Uniwersytetu Łódzkiego.
Program pikniku

  ...   ...   ...   ...   ...
Nie byłeś na imprezie? Zapraszamy na następny piknik w przyszłym roku...