69 OLIMPIADA FIZYCZNA (2019/20)

Okręgowy Komitet w Łodzi

Napisz e-mail do Sekretarza KO OF: mgr Aliny Podgórzak

Nasz adres:
Komitet Okręgowy Komitetu Olimpiady Fizycznej
ul.Pomorska 149/153
90-238 Łódź

Strona główna. (uaktualnienie strony: 30 stycznia 2020)


NOWE!!

Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej zawiadamia, że zawody doświadczalne
II stopnia 69 Olimpiady Fizycznej odbędą się w niedzielę 16 lutego 2020 roku
od godz. 9.30 do godz. 14.30 w gmachu Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ
w Łodzi ul. Pomorska 149/153.

W czasie zawodów II stopnia uczestnicy mogą korzystać wyłącznie (czytaj regulamin OF)
z następujących pomocy:
- własnego kalkulatora elektronicznego,
- własnych podręczników szkolnych (z listy podręczników szkolnych MEN),
- jednego typowego (maks. 100 kartek A4) zeszytu z odręcznymi, własnoręcznie sporządzonymi
notatkami (przygotowując te notatki uczeń może korzystać ze wszystkich materiałów,
które uzna za stosowne),
- w czasie zawodów uczestnicy nie mogą mieć przy sobie urządzeń typu walkman, telefon komórkowy,
tablet, komputer przenośny, itp.

W czasie zawodów II stopnia uczestnicy otrzymają drugie śniadanie.

KO OF zwraca koszty dojazdu uczestnikom na podstawie załączonego
biletu komunikacji zbiorowej, PKP, PKS itp..

Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Łodzi informuje, że do zawodów
doświadczalnych stopnia II zakwalifikowali się:
Wojciech Boncela trzecia Publiczne Liceum Ogólnokształcące PŁ Łódź Dariusz Krzyżański
Tymoteusz Domeradzki trzecia I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika Łódź Przemysław Dudek
Mikołaj Komar trzecia I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego Bełchatów Lidia Jurkowska
Jakub Lewandowski druga Publiczne Liceum Ogólnokształcące PŁ Łódź Dariusz Krzyżański
Dawid Maćczak druga I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika Łódź Cezary Koneczny
Dominika Radaszewska pierwsza Publiczne Liceum Ogólnokształcące PŁ Łódź Bogusława Kłos

Alina Podgórzak
Sekretarz KO OF Łódź
adres mailowy: podgorzal@uni.lodz.pl; tel kom. 661 227 830Lista OFICJALNA zawodników dopuszczonych do zawodów z okręgu łódzkiego
umieszczona jest na stronie Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej:
poszukaj na stronie KG OF http://www.kgof.edu.pl/lista_iietap_d.phpStare informacje:

2020/01/04

Zawody teoretyczne II stopnia 69 Olimpiady Fizycznej odbędą się 12 stycznia 2020 roku
od godz. 9.30 do godz. 14.30 w Dużej Auli Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ
w Łodzi ul. Pomorska 149/153.

Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Łodzi informuje, że do zawodów stopnia II zakwalifikowali się:
Lp Imię Nazwisko Klasa Nazwa szkoły Miasto szkoły Nauczyciel
1 Hubert Baraniak druga Publiczne liceum politechniki Łódzkiej Łódź
2 Agata Bartczak pierwsza I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika Łódź Cezary Koneczny
3 Natalia Bednarek trzecia I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi Łódź Przemysław Dudek
4 Jakub Białecki druga Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej Łódź Dariusz Krzyżański
5 Wojciech Boncela trzecia Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej Łódź Dariusz Krzyżański
6 Marta Cecotka trzecia I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego Piotrków Tryb. Jarosław Szyda
7 Tymoteusz Domeradzki trzecia I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika Łódź Przemysław Dudek
8 Bartłomiej Drzymalski druga II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego Tomaszów Maz.
9 Łukasz Gapiński druga Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej Łódź Bogusława Kłos
10 Paulina Graczyk trzecia II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu Wieluń
11 Oskar Hofmokl pierwsza I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika Łódź Cezary Koneczny
12 Jakub Kappes trzecia Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej Łódź Dariusz Krzyżański
13 Paweł Kaźmierski trzecia Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej Łódź dr inż. Dariusz Krzyżański
14 Paweł Kluska trzecia I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki Wieluń Bogusław Urwanowicz
15 Mikołaj Komar trzecia I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie Bełchatów Lidia Jurkowska
16 Piotr Koneczny druga I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi Łódź Cezary Koneczny
17 Piotr Lasota druga I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika Łódź
18 Jakub Lewandowski druga Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej Łódź Dariusz Krzyżański
19 Jędrzej Lipowski druga I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika Łódź Cezary Koneczny
20 Franciszek Łuczak trzecia I Liceum Ogólnokształcące im.Tadeusza Kościuszki Wieluń Bogusław Urwanowicz
21 Dawid Maćczak druga I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika Łódź Cezary Koneczny
22 Gniewoj Michalewski pierwsza I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika Łódź Cezary Koneczny
23 Jakub Milczarek pierwsza I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika Łódź Cezary Koneczny
24 Bartosz Moczkowski druga Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród narodów świata Łódź
25 Amanda Neuman druga I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika Łódź Cezary Koneczny
26 Michał Piasta trzecia II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego Tomaszów Maz. Grzegorz Zając
27 Dominika Radaszewska pierwsza Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej Łódź Bogusława Kłos
28 Martyna Rosiak druga I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika Łódź Cezary Koneczny
29 Filip Sidło trzecia II Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego Tomaszów Maz.
30 Krystian Sobczyk druga II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza Kutno Sławomir Klarzak
31 Wojciech Sobol druga I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi Łódź Cezary Koneczny
32 Jakub Stańdo pierwsza I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika Łódź Cezary Koneczny
33 Łukasz Suchański druga I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika Łódź
34 Kacper Szadkowski trzecia II Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego Tomaszów Maz. Grzegorz Zając
35 Oskar Śliwiński trzecia II Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego Tomaszów Maz.
36 Mateusz Thomas trzecia II Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim Tomaszów Maz.
37 Geralt Wawrzynkiewicz - Raźny pierwsza I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka Sieradz Ireneusz Marciniak
38 Stanisław Wądołowski pierwsza I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika Łódź
39 Lena Wójcikiewicz druga Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej Łódź Dariusz Krzyżański
40 Maria Żuchowska druga I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki Wieluń Bogusław Urwanowicz


Adres Komitetu Głównego OF:

Komitet Główny Olimpiady Fizycznej
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa
E-mail: Joanna.Papierska@fuw.edu.pl


Skocz do strony Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej


Adres Komitetu Okręgowego OF w Łodzi:
Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Lodzi
ul. Pomorska 149/153
90-238 Łódź
(skocz do początku strony)

Skład Okręgowego Komitetu Olimpiady Fizycznej w Łodzi:
Przewodniczący: dr Jan Olejniczak
, e-mail: janolej@uni.lodz.pl,
V-przewodniczący: dr Andrzej Kryś, e-mail:
akrys@uni.lodz.pl,
Sekretarz: mgr Alina Podgórzak, tel. 661 227 830, e-mail:
podgorzal@uni.lodz.pl,
dr Ireneusz Owczarek, e-mail: irek@p.lodz.pl ,

(skocz do początku strony)

statystyka