Twoje zainteresowania i zdolności wykraczają poza ramy typowych kierunków studiów?
Mamy dla Ciebie specjalną ofertę:

Międzyobszarowe
Indywidualne Studia
Matematyczno-Przyrodnicze

Zarejestruj się w serwisie rekrutacyjnym Reguły Rekrutacji 2018/19 (PDF)

ubezpieczenia matematyka finanse studia badania człowiek kosmetyki chemia Nauki aparatura ścisłe fizyka nanotechnologia energetyka analiza danych sieci roboty informatyka grafika
geografia geomonitoring biotechnologia leki studia badania człowiek ekologia biologia Nauki zwierzęta rośliny przyrodnicze genetyka ochrona środowiska mikrobiologia woda biomonitoring
Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony ŚrodowiskaWydział ChemiiWydział Matematyki i InformatykiWydział Fizyki i Informatyki StosowanejWydział Nauk geograficznych

Aktualności

2018

Paź

2

Indywidualny Plan Studiów

Indywidualne plany studiów na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 należy składać w Dziekanacie MISM-P (ul. Pomorska 149/153) do 15 października 2018 r.


O Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych

Dziekanat MISM-P

Adres

ul. Pomorska 149/153,
90-236 Łódź
(budynek Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ),
pok. A 207

Godziny Przyjęć

poniedziałek1000-1300
wtorek1000-1300
środanieczynne
czwartek1000-1300
piątek1000-1300

Kontakt

Justyna Fiwek-Wojtczak
42 635-42-61
jfiwek@wfis.uni.lodz.pl

Kierunki Studiów I stopnia MISM-P

Studia obejmują dwa obszary wiedzy: obszar nauk ścisłych i obszar nauk przyrodniczych. Wybrany kierunek studiów staje się kierunkiem wiodącym MISM-P i determinuje I moduł (obszar) kształcenia. II moduł kształtowany jest indywidualnie z pomocą opiekuna naukowego i obejmuje przedmioty z drugiego obszaru wiedzy.

Struktura studiów I stopnia MISM-P opisana jest na pierwszej stronie dokumentu:

Kierunki obszaru nauk ścisłych:
Kierunki obszaru nauk przyrodniczych:

Kierunki Studiów II stopnia MISM-P

Studia obejmują dwa obszary wiedzy: obszar nauk ścisłych i obszar nauk przyrodniczych. Wybrany kierunek studiów staje się kierunkiem wiodącym MISM-P i determinuje I moduł (obszar) kształcenia. II moduł kształtowany jest indywidualnie z pomocą opiekuna naukowego i obejmuje przedmioty z drugiego obszaru wiedzy.

Struktura studiów II stopnia MISM-P opisana jest na drugiej stronie dokumentu:

Kierunki obszaru nauk ścisłych:
Kierunki obszaru nauk przyrodniczych:

Rada Programowa MISM-P

prof. dr hab. Ilona Zasada – Przewodnicząca Rady WFiIS (42) 635-56-12
prof. dr hab. Bożena Bukowska WBiOŚ (42) 635-44-27
dr hab. prof. UŁ Bożena Dziadek WBiOŚ (42) 635-46-66
dr hab. prof. UŁ Jacek Forysiak WNG (42) 635-57-90
dr hab. prof. UŁ Jacek Hejduk WMiI (42) 635-59-20
dr hab. prof. UŁ Andrzej Korejwo WFiIS (42) 635-56-38
prof. dr hab. Tadeusz Krasiński WMiI (42) 635-58-63
dr hab. prof. UŁ Edmund Tomaszewski WNG (42) 665-59-43
dr hab. prof. UŁ Robert Zakrzewski WCh (42) 635-57-90
dr hab. Anna Zawisza WCh (42) 635-58-02

Dlaczego warto studiować na MISM-P?

Jeżeli interesujesz się biologią, chemią, fizyką, geografią, matematyką lub informatyką, a przy tym nie chcesz ograniczyć się do jednej z wymienionych dziedzin – wybierz Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze!

Taka forma studiów oferuje:

Zobacz sukcesy naszych absolwentów

Sukcesy naszych absolwentów

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze są bezpośrednim spadkobiercą Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych. Rozpoczynając swoją działalność w roku akademickim 2016/17 kontynują wieloletnią tradycję studiów interdyscyplinarych zmieniąc jedynie ramy prawne zgodnie z nowymi zapisami Ustawy o Szkolnictwie Wyższym.

Możemy się więc pochwalić osiągnięciami studentów i absolwentów MSM-P zapewniając jednocześnie o kontynuacji wysokiego poziomu pracy z naszymi przyszłymi studentami. Osiągnięcia te są wyjątkowe:

Z liczby całkowitej Absolwentów:

Zobacz opinie naszych absolwentów

Opinie Absolwentów

Dorota

Zdjęcie Doroty W momencie wyboru studiów nie miałam jeszcze precyzyjnej wizji mojego dalszego rozwoju. Studia międzywydziałowe wybrałam, by móc podążać za swoimi zainteresowaniami, nie ograniczając się jednocześnie do wąskiej ścieżki specjalizacji. Kierunek wiodący matematyka (z późniejszą specjalnością teoretyczną) pozwolił mi zbudować solidną bazę do obracania się w dziedzinie przedmiotów ścisłych. Dodatkowe zajęcia z fizyki umożliwiły mi szersze spojrzenie na nauki ścisłe, pokazując konkretne sposoby stosowania aparatu matematycznego. Dzięki indywidualnemu tokowi nauczania mogłam ominąć zajęcia odległe moim zainteresowaniom. Doświadczenia szersze niż te, które wyniosłabym ze studiowania zwykłym trybem, umożliwiły mi łatwiejsze podejmowanie nowych wyzwań. W chwili obecnej pracuję w ośrodku badawczym „Ultra High-Speed Mobile Information and Communication” w Akwizgranie. Zajmuję się optymalizacją sposobu przesyłania danych w sieciach bezprzewodowych od strony teorii informacji.

Maciej

Zdjęcie Macieja Mój wybór Studiów Międzywydziałowych wynikał głownie z chęci studiowania fizyki, bez zamykania sobie możliwości pójścia w innym kierunku (informatyka) i robienia tego wszystkiego (bez względu co to będzie) trochę ciekawiej i z większą niezależnością niż to ma miejsce na tradycyjnych studiach.

MSM-P pozwalają na start w studiowanie z dużo lepszej pozycji. Skrupulatnie to wykorzystywałem zastępując mniej pasjonujące zajęcia bardziej pożytecznymi wykładami. Indywidualne planowanie nauki pozwoliło mi na zajęcie się zaawansowanymi zagadnieniami eksperymentalnymi dużo wcześniej, niż wynikałoby to ze standardowego programu. Dzięki temu pisząc pracę magisterską byłem w stanie niemal samodzielnie obsługiwać supernowoczesną aparaturę pomiarową (mając do niej pełen dostęp). Swoje zajęcia na tyle polubiłem, że zdecydowałem się na ich kontynuowanie na studiach doktoranckich. Mimo że, studia te prowadzone są na UŁ, pierwszy rok spędzę w Centrum Badawczym Jülich w Niemczech, gdzie wykonam większość badań do mojej pracy doktorskiej.

Nie wiem czy decyzje o takim a nie innym wyborze studiów pozwolą mi w przyszłości żyć spokojnie i dostatnio, ale jak na razie jestem z nich bardzo zadowolony.

Piotr

Zdjęcie Piotra Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze to doskonała forma studiowania. Swoboda w samodzielnym kształtowaniu programu studiów daje nie tylko możliwość zdobycia szerokiej wiedzy, ale i wygodę – od pierwszego semestru studentów MSM-P obejmuje indywidualny tok studiów, o który na innych kierunkach trzeba się oddzielnie starać. W moim przypadku studia międzywydziałowe pozwoliły połączyć dwa dość odległe kierunki jakimi są biotechnologia i informatyka – studiowanie ich równolegle nastręczałoby problemów takich jak nakładające się godziny ćwiczeń i zaliczeń. Moim kierunkiem wiodącym jest biotechnologia, natomiast programu informatyki nie mam obowiązku realizować w całości – wybieram przedmioty kierując się swoimi zainteresowaniami. Ostatnio bardzo popularne stało się studiowanie na dwóch kierunkach naraz; wielu moich znajomych wybrało drugi fakultet chcąc spróbować czegoś innego lub by podnieść swoje kwalifikacje, wielu też po prostu nie jest zdecydowanych i zmieniając studia chcą odkryć swoje zainteresowania. Studia międzywydziałowe pozwalają na to wszystko, i to w dużo przyjaźniejszej formie.

Magda

Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze na Uniwersytecie Łódzkim ukończyłam w 2008 roku. Moim kierunkiem wiodącym była fizyka. Obecnie jestem studentką Studium Doktoranckiego na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, a moim opiekunem naukowym jest prof. dr hab. Piotr Kosiński – opiekun moich studiów międzywydziałowych i promotor pracy magisterskiej. Dzięki temu kontynuuję zgłębianie zagadnień, którymi pod okiem profesora zajmowałam się dotychczas. Fakt studiowania międzywydziałowego skutkuje także i teraz możliwością interdyscyplinarnego rozwoju: kontynuuję uczestnictwo w wybranych wykładach i seminariach doktoranckich na Wydziale Matematyki UŁ. Konieczność (a raczej możliwość!) w znacznej mierze samodzielnego decydowania o przebiegu studiów pozwoliła moim naukowym zainteresowaniom wykrystalizować się na tyle, że zaproponowany przeze mnie zarys badań teoretycznych na pograniczu kwantowej teorii pola, teorii informacji i fizyki ciała stałego spotkał się z aprobatą Międzynarodowego Instytutu Fizyki Matematycznej im. Erwina Schroedingera w Wiedniu. Drugi semestr studiów doktoranckich spędzam zatem właśnie w Wiedniu.

Marta

Obecnie Marta przygotowuje się do obrony doktoratu z chemii; jest bardzo zajęta, dlatego jej sylwetkę przedstawia promotor pracy doktorskiej, a wcześniej także kierujący pracą magisterską, profesor Cezary Kinart.

Marta ukończyła pięcioletnie studia magisterskie MSM-P w ciągu czterech lat. Wykonała pracę magisterską „Wykorzystanie równania Cebulki w analizie oddziaływań międzymolekularnych w układach trójskładnikowych”. Studia doktoranckie rozpoczęła w 2006 roku. Uzyskała pierwszą lokatę w rankingu zdających i otrzymała stypendium doktorskie. Obecnie realizuje pracę doktorską na temat „Badania efektów strukturalnych w obrębie ciekłych dwu- i trójskładnikowych mieszanin zawierających sulfolan, alkoksyetanol i polietylenoglikol”. Jest współautorką 8 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, jak również 3 komunikatów na zjazdach naukowych Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Wspólnie z promotorem złożyła wniosek o grant promotorski.

Koła Naukowe

Studia – to przede wszystkim wykłady, ćwiczenia, egzaminy, zaliczenia...

Jesteś człowiekiem aktywnym, pragnącym rozwijać się w dziedzinie swojej przyszłej pracy, kształcić umiejętności nie tylko w zakresie wybranego kierunku studiów, ale także organizacyjne, zdobywać wiedzę i przekazywać ją innym, uczestniczyć w spotkaniach z interesującymi ludźmi – będąc przy tym jednym z nich?

Zacznij działać w kole naukowym! Studenci MISM-P biorą udział w pracach kół naukowych na wydziałach, które wspólnie prowadzą Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze. Chcesz zobaczyć czym możesz się tam zająć? Odwiedź strony internetowe kół naukowych – i wybierz coś dla siebie!

Można również stać się inicjatorem założenia Koła Naukowego Studentów Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych

Adresy Kół Naukowych

  • Studenckie Koło Naukowe Biotechnologiczno-Mikrobiologiczne SKN Bio-Mik
  • Studenckie Koło Naukowe Chemików UŁ SKNCh UŁ
  • Koło Naukowe Studentów Fizyki WFiIS NABLA
  • Koło Naukowe Studentów Informatyki WFiIS Centrum Nauk Informatycznych
  • Koło Naukowe Młodych Geografów Geoholicy
  • Studenckie Koło Naukowe Geomonitoringu SKNG
  • Studenckie Centrum Informatyczne (WMiI) SCI
  • Stowarzyszenie Fascynatów Matematyki SFM